Burse de merit II, pentru anii II, III si master anul II

- Se tine cont de situatia la invatatura, primind burse de merit II studentii care au avut in anul anterior media mai mare de 9,70. La master anul II se acorda burse de merit II studentilor a caror medie din anul I ciclul master, a fost 10.

Studentii cu aceeasi medie vor fi departajati in functie de media de pe semestrul II din anul precedent. 

Burse de merit I,se acorda dupa cum urmeaza:

- La anul I, media luata in considerare este media de admitere la facultate.

- La anul II, media luata in considerare este media anului anterior.

- La anul III, media luata in considerare este media anului anterior.

   Studentii din anul II si III cu aceeasi medie au fost departajati in functie de media obtinuta in semestrul II din anul precedent.

 - La master anul I, numarul de burse acordate pentru fiecare program de master este proportional cu numarul de studenti inmatriculati, conform metodologiei, în funcție de media examenului de admitere.

Studentii cu aceeasi medie de admitere vor fi departajati in functie de nota obtinuta in urma examenului de licenta. 

- La master anul II, numarul de burse de merit I acordate pentru fiecare program de master  va fi proportional cu numarul de studenti inmatriculati, conform metodologiei.

Studentii cu aceeasi medie au fost departajati in functie de media de pe semestrul II din anul precedent.

Calendat burse 2018 -2019

Metodologie pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin pentru studenti

Anexa cerere bursa sociala

Anexa cerere burse merit-performanta

Nota salariu