UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

 

A N U N Ţ

 

 

În ziua de 7 decembrie 2018, ora 900,

în Sala de conferințe a Platformei PCBE a Facultăţii de Biologie

va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul biologie intitulată:

 Contribuții originale în descrifrarea căilor de semnalizare celulare şi moleculare cu implicaţii ȋn fiziologia şi fiziopatologia celulelor neuronale, interstiţiale uterine şi endoteliale

 

de către  

 

Conf dr. RADU Beatrice-Mihaela

 

Componența comisiei de abilitare

Prof. dr. Maria Luisa FLONTA

Prof. dr. Tudor LUCHIAN

C. Ș. I dr. Adriana GEORGESCU

Prof. dr. Eugenia KOVACS – membru supleant 

Prof. dr. Dan-Florin MIHĂILESCU – membru supleant 


 

UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

 

A N U N Ţ

 

 

În ziua de 26 iunie 2018, ora 1200,

în Sala de conferințe a Platformei PCBE a Facultăţii de Biologie

va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul biologie intitulată:

 Tools for quantitative assessment of biointerfaces

 

de către  

 

C.Ș I. dr. Mihaela GHEORGHIU

 

Componența comisiei de abilitare

Prof. dr. Anca DINISCHIOTU

C.Ș. I. dr. Felicia ANTOHE

Acad. Prof. dr. Octavian POPESCU

 


 

UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

 

A N U N Ţ

 

 

În ziua de 6 iunie 2018, ora 10,

în Sala de conferințe a Platformei PCBE a Facultăţii de Biologie

va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul biologie intitulată:

 Investigating new mechanisms of modulating dorsal root ganglia neurons excitability under metabolic stress or due to neuro-immune interactions

 

de către  

 

Conf. Dr. Violeta RISTOIU

 

Componența comisiei de abilitare

Prof. Dr. Maria Luisa FLONTA

Prof. Dr. Leon ZĂGREAN

CȘ.I. Dr. Lucia Doina POPOV