Perioada de inscriere si alte informatii..

 

Programe de studii universitare de master la care se poate organiza admitere pentru anul universitar 2019-2020

 

Domeniul de master

Programul de studii universitare de master

Forma de învăţământ

Nr. de locuri BUGET

Nr. de locuri cu TAXA

Nr. maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

Biologie

Biochimie şi biologie moleculară

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

-

-

50

Biologie

Biologie medicală

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

-

-

50

Biologie

Neurobiologie

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

-

-

50

Biologie

Taxonomie si biodiversitate

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

-

-

30

Biologie

Genetica aplicată si biotehnologie

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

-

-

50

Biologie

Microbiologie aplicată si imunologie

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

-

-

40

Știința mediului

Managementul integrat al capitalului natural/ Sustenability of socio-ecological systems

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

-

-

40/30

Biologie

Applied biochemistry and molecular biology

Frecvență

-

-

30

Biologie Applied Bioinformatics for Life Science Frecvență - - 30

Biologie

Bioinformatica medicala (poster)

Frecvență

-

-

-

Biologie

Managementul calităţii în laboratoarele medicale

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

-

-

50

Biologie

 Biochimie Clinică Aplicată (BioClinAp)

Master profesional

 

 Frecvență  44  50
Biologie

Bioinformatica medicala

Master profesional

 

 Frecvență 6 34 40

 

 

 

 

 

(+) Medicii membri ai Colegiului Medicilor din Romania (CMR), absolventi ai programul de master deNeurobiologie  vor putea beneficia la calculul punctajului profesional de 150 credite de educatie medicala continua (EMC)

 

Programe de master recomandate de către Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar (OBBCSSR) pentru ciclul II Bologna, în vederea exercitării profesiei de biolog/biochimist în sistemul sanitar: http://obbcssr.ro/masterate.html