Se pot efectua plati online pentru Facultatea de Biologie ln urmatorul cont:

RO97RNCB0076010452620308

Sau plati fizice la casieria Universitatii  din Bucuresti din Sos. Panduri nr. 90, sector 5

Detalii la ....

 

Anul universitar 2022-2023
Taxa anuală de școlarizare (pentru studenții români sau cetățeni UE
cu taxă) a fost actualizată cu inflația, indiferent de promoție sau an de
studiu, după cum urmează:
ciclul de licenţă – 4200 RON;
ciclul de master – 4700 RON;
doctorat – 6500 RON.

Taxa pentru semestrul de grație este jumătate din taxa anuală.
Taxa este plătibilă în două rate. Plata se face în primele 30 de zile de
la începerea semestrelor anului universitar. 
Taxa aferentă restanțelor și reexaminărilor cu taxă este 50
RON/disciplină şi se plăteşte înaintea începerii sesiunii aferente.
Taxa de reînmatriculare este 300 RON şi se plăteşte în perioada de
reînmatriculare (1-15 septembrie, anual).
Taxa de transfer (venire/plecare) – 500 RON

Taxe: http://www.unibuc.ro/student-ub/regulamente-si-taxe/
Plăți online: http://po.unibuc.ro
Cont facultate - RO97 RNCB0076010452620 308