Nr. crt. Numele și prenumele Forma de învățământ Forma de finanțare Coordonator științific Anul inmatricularii Tema tezei
    IF IFR BUGET/BURSĂ      
1 BASROKI ESRAA MAJID KHLAIF IF     Prof. dr. Angheluță Vădineanu 2019 Conceptual and operational frameworks underpinning the integrated and nested approach of the natural capital biophysical structure and function (biodiversity): challenges and opportunieties for inter and transdisciplinary research monitoring institutional development and sustainable governance - case study Iraq
2 CHIOCARU I. ROXANA IF   Buget Prof. dr. Costel Negrei 2019 Auditul informațional al sustenabilității al sistemelor socio-economice
3 DOMNARIU M. HORIA-VASILE IF   Buget/Bursă Prof. dr. Carmen Postolache 2019 Efectele unor practici agricole asupra dimensiunii, structurii și  activității microbiotei solului
4 LUNGU V. SIMONA IF   Buget Prof. dr. Geta Rîșnoveanu 2019 Identificarea, cartarea, cuantificarea și evaluarea serviciilor ecosistemice furnizate de ariile naturale protejate
5 TUDOSE C.M. CEZARA-LAVINIA IF   Buget/Bursă Prof. dr. Geta Rîșnoveanu 2019 Influența presiunilor antropice asupra distribuției, structurii și rolului comunităților de miriapode în zonele ripariene
6 JAGĂ G. IOANA MIHAELA IF   Buget/Bursă Prof. dr. Carmen Postolache 2018 Evaluarea rezervorului de rezistență la antibiotice în gunoiul de grajd procesat prin compostare
7 STĂNESCU I. STELIAN VALENTIN IF   Buget Prof. dr. Geta Rîșnoveanu 2018 Răspunsurile comunităților piscicole la modificările climatice și hidromorfologice/Fish communities responses to climate and hydromorphological changes
8 SĂRBU L.I./M. ECATERINA-MONICA   IFR Buget Prof. dr. Carmen Postolache 2018 Riscuri de transmitere a rezistenței la antibiotice la angajați și la rezidenții din proximitatea stațiilor de epurare a apelor uzate
9 MURGU CRISTIAN-ANDREI IF   Buget/Bursă Prof. dr. Geta Rîșnoveanu 2018 Relația dintre proprietățile zonelor ripariene și structura comunităților de nevertebrate epigee/Relationship between riparian properties and the structure of epigean invertebrate communities
10 BĂRBULESCU F. DAN IF   Buget/Bursă Prof. dr. Geta Rîșnoveanu 2017 Evaluarea serviciilor ecosistemice furnizate de infrastructura verde - albastră în sistemele urbane. Studiu de caz: Parcul Natural Văcărești/Assessment of ecosystem services of green-blue infrastructure in urban areas. Case study: Vacaresti Natural Park
11 IONAȘCU ȘT. ANCA (CRĂCIUN) IF   Buget/Bursă Prof. dr. Costel Negrei 2016 Evaluarea impactului ecologic al proiectelor de renaturare
asupra serviciilor ecosistemice din Delta Dunarii
12 PUIU S. DIANA MARIA IF   Buget/Bursă Prof. dr. Carmen Postolache 2016 Dezvoltarea de metode de tratare a apelor reziduale în vederea diminuării impactului unor poluanți organici asupra ecosistemelor acvatice
13 RADU M. ILEANA (căs. CRISTACHE) IF   Buget/Bursă CS I dr. Sergiu Cristofor 2015 Investigarea speciilor de insecte (artropode) prezente în spațiile cu microclimat controlat din România și estimarea impactului lor ecologic, economic și cultural
14 COSTEA I. DANIELA NICOLETA (HOLOSTENCO) IF   Buget Prof. dr. Geta Rîșnoveanu 2014 Considerente genetice ale populațiilor de sturioni amenințate critic in contextul populării de suținere a Dunării Inferioare/Genetic considerations of critically endangered sturgeon populations in the context of the Lower Danube support population
15 DINU A. VALENTIN IF   Buget/Bursă Prof. dr. Geta Rîșnoveanu 2015 Decelarea efectelor stresorilor multipli asupra comunităților de nevertebrate bentonice din ecosistemele lotice de ordin mic/Disentangle the effects of multiple stressors on benthic macroinvertebrate communities in streams
16 PANĂ T. SILVIA (POTÎRNACHE) IF   Buget CS I dr. Sergiu Cristofor 2014 Integrarea principiilor ecologiei sistemice şi abordării transdisciplinare în
 formarea resursei umane din învățământul preuniversitar
17 COJOC D.I. EMILIA-IONELA IF   Buget/Bursă Prof. dr. Geta Rîșnoveanu 2013 Evaluarea ratei de stocare a carbonului în ecosisteme
terestre montane
18 CSOLTI Ș. ANDREEA IF   Buget/Bursă Prof. dr. Carmen Postolache 2013 Modificări survenite în circuitul biogeochimic al azotului în urma conversiei ecosistemelor de pajiște în agrosisteme
19 NIȚĂ N. DARMINA IF   Buget/Bursă Prof. dr. Geta Rîșnoveanu 2013 Contribuţii la cunoaşterea efectelor modificărilor hidromorfologice asupra interacţiunilor biotice dintre sistemele acvatice şi terestre adiacente
20 SIN I. TEODORA IF   Buget/Bursă Prof. dr. Geta Rîșnoveanu 2012 Evaluarea stării ecologice a populațiilor de lup (Canis lupus L.,) în România”.
 “Assessment of the ecological state of wolf populations (Canis lupus L.,) in Romania
21 COMAN (căs. DUMITRACHE) C.C. CRISTINA-ALINA IF   Buget Prof. dr. Carmen Postolache 2012 Evaluarea stării fizico-chimice actuale a ecosistemelor lacustre
din Delta Dunării
22 MOZA T. MARIA-IASMINA IF     Prof. dr. Carmen Postolache 2012 Factors explaining presence and abundance of cyanobacteria
in Danube Delta lakes

EU e-Privacy Directive