OMEN_5110-2018.pdf 

ANEXA 5

COMISIA DE ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI

Standarde naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor

În vederea acordării titlului de doctor sunt necesare îndeplinirea următoarelor condiţii:

1. domeniul Geografie - publicarea a minimum un articol, în revistele cotate ISI (WoS şi/sau Arts & Humanities) şi a minimum un articol în revistele indexate BDI ca prim-autor;

2. domeniul Geologie - publicarea sau acceptarea pentru publicare a minimum două articole (cu prezentarea dovezii de accept) care să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

a) cel puţin un articol să fie publicat într-o revistă cotată cu factor de impact FI >/= 1;

b) la cel puţin un articol publicat, doctorandul trebuie să fie prim-autor, autor unic sau autor corespondent;

3. domeniul Ştiinţa mediului - publicarea a minimum o lucrare într-o revistă cotată ISI (cu FI > 0) în calitate de prim-autor şi publicarea a minimum o lucrare într-o publicaţie indexată BDI.

EU e-Privacy Directive