Universitatea din București                                                                                                                                                                            Aprobat

Facultatea de Biologie                                                                                                                                                          Rector, Prof.univ.dr. Mircea DUMITRU

Școala de Studii Universitare Doctorale în Domeniul Ecologie

Domeniul de studii universitare de doctorat: Știința mediului


Plan de învățământ

2019-2022

Denumire  Discipline

Semestrul I

Semestrul II

Finalizare

ECTS

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

Ore

curs

Ore

seminar

Ore

curs

Ore

seminar

Complexe ecologice Socio-Naturale și particularitățile cercetării științifice post-moderne (nivel 2)

30

     

Examen

7

Capitalul Natural

24

     

Examen

6

Sistemul Suport și Ciclul decizional

18

     

Examen

4

Documentarea și elaborarea lucrărilor științifice în domeniul ecologiei

18

     

Examen

4

Etică și deontologie academică

12

     

Verificare

3

Analiza statistică a datelor experimentale în Ecologie

   

24

 

Examen

6

Total ore și ECTS

102

 

24

   

30

Programul de cercetare științifică

Sem. I

Sem. II

Sem. III

Sem. IV

Sem. V

Sem. VI

Finalizare

ECTS

 

II. Activități pentru fundamentarea și elaborarea proiectelor de cercetare

 

2.1. Fundamentarea proiectului individual de cercetare (analiza, sinteza și integrarea cunoștintelor)

 Luna a 6-a

       

Raport de cercetare 1 (susținere în cadrul școlii doctorale)

15

 

2.2. Proiectarea, testarea și validarea programului individual de cercetare (formularea ipotezelor; pachetele de activități; organizarea la scară spațială și de timp; selectarea, verificarea și adaptarea metodelor de investigare și analiză a datelor)

 

Luna a 9-a

       

Raport de cercetare 2  (susținere în cadrul școlii doctorale)

15

 

III. Activități de cercetare intensivă, analiză, sinteză, elaborare de rapoarte și redactare

 

3. Cercetare intensivă și extensivă în teren și laborator pe un interval de minim 2 ani (4 semestre)

               

3.1. Analiza probelor/realizarea experimentelor

 

Semestrele II-V

 

Susținere raport intermediar

10

 

3.2. Analiza și evaluarea calității datelor

 

Semestrele II-V

 

Susținere raport intermediar

10

 

3.3. Interpretarea rezultatelor

 

Semestrele II-V

 

Susținere raport intermediar

10

 

3.4. Elaborarea raportului de cercetare

       (luna a 15-a)

 

Semestrele II-V

 

Raport de cercetare 3 (susținere în cadrul școlii doctorale)

30

 

4. Redactarea, prezentarea și publicarea a minim  două lucrari științifice

 

Semestrele II-V

 

Prezentarea draftului celor 2 lucrari și dezbateri

30

 

5. Redactarea și susținerea tezei

       

Semestrul VI

Sustinere teză și dezbateri

30

 

Total ECTS

           

150

 

Total general ECTS

180

 
                       

Decan,                                                                                                            

                                   Prof. dr. Carmen POSTOLACHE                                                                                        Director școală doctorală,     

                                                                                                                                                                        Prof. dr. Mariana Carmen CHIFIRIUC

                

EU e-Privacy Directive