Scopul acestui chestionar este de a evalua nivelul de satisfacţie al studenților doctoranzi, referitor la calitatea studiilor univeritare de doctorat oferite de Școala Doctorală de Biologie. Prin acest chestionar sunt analizate mai multe categorii de variabile. Te rugăm să parcurgi și să răspunzi la toți itemii chestionarului, ținând cont de faptul că aeștia sunt organizați în mai multe secțiuni.

Fiecare răspuns este important și va rămâne ANONIM.


 The purpose of this questionnaire is to assess the level of satisfaction of doctoral students, regarding the quality of doctoral studies offered by the Doctoral School of Biology. Through this questionnaire, several categories of variables are analyzed. Please go through and answer all the items of the questionnaire, taking into account the fact that they are organized in several sections.

Each answer is important and will remain ANONYMOUS.

EU e-Privacy Directive