Prezentare GAB 2024
 
 
   Prezentare sumară master
              Prezentare_GAB_2024.pdf
  
    Intro
       Pe plan internaţional, dar şi în Romania, ultimii 10 de ani sunt marcaţi de dezvoltarea explozivă a cercetărilor de genetică şi a aplicaţiilor genetice în foarte multe sectoare ale vieţii economico-sociale. Integrarea României în structurile europene a presupus alinierea programelor româneşti de pregătire academică şi de cercetare ştiinţifică la reţeaua comunităţii ştiinţifice europene.
      Organizarea Masterului de Genetică Aplicată şi Biotehnologii răspunde în primul rând numeroaselor solicitări venite din partea angajatorilor, dar şi din partea absolvenţilor Facultăţilor de Biologie, Biotehnologie, Medicină, Medicină veterinară, Agronomie, Chimie etc, în condiţiile în care se resimte o lipsă acută de specialişti în domeniile atât de vaste şi cu largă aplicabilitate ale geneticii şi biotehnologiei. În prezent, acest program de master este unic la nivel national, atât ca problematică abordată, cât şi ca modalitate de organizare şi funcţionare. Ca urmare, planul de învăţământ a fost structurat să ofere cursanţilor posibilitatea aprofundării unor cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul geneticii şi, în acelaşi timp, să-i familiarizeze cu tehnicile moderne de biologie moleculară, cu o distribuţie echilibrată a orelor de curs şi de lucrări practice.
 
     Scop
        Pregătire de înaltă specializare teoretică și practică în genetică, genomică, bioinformatică, microbiologie
 
 
     Plan de învățământ 
   
      Fișe de disciplină
        - sintetice
        - detaliate  descarca_aici.pdf
 
     Profesori
       - 17 cadre didactice din Deptartamentul Genetică + 6 din alte departamente
       - 1 cercetător din Departamentul Genetică + 5 din alte departamente
               
     Locație
       - Intrarea Portocalelor, numărul 1-3, sector 6, București
     
     Colaborări
      - Institute de Cercetare bio-medicală și agro-zoo-veterinară
      - Clinici, spitale și laboratoare de stat și private
 
      Absolvenții pot să-și desăvârșească pregătirea profesională prin studii în Școala Doctorală de Biologie sau se pot angaja în diferite instituții/întreprinderi. 
 
     Posibilități de angajare/încadrare pentru absolvenții Masterului GAB
    - Cercetare
          Centrele de cercetare din cadrul Facultăţii de Biologie, din Universități de stat și private
          Institute de cercetare din diferite domenii (ex. biologie, medicină, agronomie)
    - Laboratoare de genetică
          Clinici / laboratoare private de reproducere asistată și fertilizare in vitro
          Clinici / laboratoare de diagnostic molecular pre- şi postnatal al unor maladii umane
          Laboratoare de genetică judiciară
    - Laboratoare de analize bio-medicale
          Laboratoare de analize medicale din rețeaua publică și privată
          Laboratoare de analize din spitale și clinici medicale publice și private
    - Laboratoare din industrie
          Laboratoare de analize biologice din sectorul industrial (exemple: panificație, industria berii, vinului, băuturi fermentate, industria produselor lactate,
          industria farmaceutică, fabrici de cosmetice, de textile, de produse agro-zoo-veterinare)
          Laboratoare de producție și control al produselor farmaceutice, medicamentelor, produselor cosmetice
    - Laboratoare din sistemul național de sănătate publică și supraveghere agro-zoo-veterinară
          Laboratoare de control al produselor alimentare din cadrul unităților din industria alimentară și direcțiilor/institutelor de sănătate publică
          Laboratoare conexe sistemului naţional de supraveghere agro-zoo-veterinar; Laboratoare de carantină fitosanitara și zoo-veterinară
    - Laboratoare din sistemul de protecția mediului
          Instituții și agenții de protecția mediului și laboratoare conexe acestora
          Laboratoare de control al apei potabile, apelor poluate și de uz recreațional
          Laboratoare de control al poluarii mediului (ape, sol, aer)
          Laboratoare de biomonitorizare, depoluare,bioremediere, reconstrucţie ecologică
    - Laboratoare din cadrul muzeelor
    - Instituții de învățământ Universitar sau Preuniversitar de stat sau private
    - Firme de comercializare a aparaturii și a reactivilor de laborator
 
 
 
    Admitere Master Genetică Aplicată și Biotehnologie - iulie 2024
 
 
    - Cine poate aplica: orice absolvent de program licență
    - Număr locuri 2024: .......... la buget și ......... cu taxă
    - EXAMENUL va consta în 2 probe: A) Examen scris și B) Interviu
 
             A. EXAMEN SCRIS (subiecte tip grilă + subiecte cu răspuns text)
                      - Tematică:
                             1. Cromozomul la organisme pro- și eucariote.
                             2. Replicarea materialului genetic.

                      - Bibliografie:
           

- Stoica I., Vassu T., 2023, 1a_Cromozomul la organisme procariote_GAB 2024  descarcă aici

- Stoica I., Vassu T., 2023, 1b_Cromozomul la organisme eucariote_GAB 2024  descarcă aici

- Stoica I., Vassu T., 2023, 2a_Replicarea ADN_Principii generale_GAB 2024  descarcă aici

- Stoica I., Vassu T., 2023, 2b_Replicarea ADN_Replicarea cromozomului bacterian_GAB 2024  descarcă aici

 - Stoica I., Vassu T., 2023, 2c_Replicarea ADN_Replicarea cromozomilor la EK_GAB 2024  descarcă aici

 - Pentru ajutor, puteți consulta și fișierul Structura acizilor nucleici_GAB 2024 descarcă aici

  - Materialele se pot descărca și de pe site-urile:  http://genetmicro.blogspot.com

                                                                                      www.geneticsunibuc.com

             B. INTERVIU
                   - În această probă sunt prezentate principalele rezultate din lucrarea de licență/ disertație și perspectivele asupra domeniului din genetică pe care dorești să-l aprofundezi.
 

Pentru susținerea candidaților, Departamentul de Genetică va organiza și ședințe de pregătire pentru examen.

     Contact
             - Prof.dr. Ileana Stoica        – Director Master GAB, 0729-833.626
                                                              ileana.stoica@bio.unibuc.ro
             - Conf.dr. Alexandra SimonDirector Departament Genetică, 0726-254.405
                                                              alexandra.simon@bio.unibuc.ro
     Mai multe informații
          -   www.bio.unibuc.ro
          -   www.geneticsunibuc.com
          -   www.appliedgeneticsbiotech.com
 
 
 

Director de departament - Conf. univ. dr. Alexandra Simon-Gruița 

                                           email: alexandra.simon@bio.unibuc.ro

                                                        andasimon@yahoo.com

Cadre didactice:

Nr.crt. Titlu Nume și prenume Adresa e-mail
1. Prof.dr. Stoica Ileana ileana.stoica@bio.unibuc.ro
2. Prof.dr. Vassu Tatiana tatiana.vassu@bio.unibuc.ro
3. Prof.dr. Csutak Ortansa ortansa.csutak@bio.unibuc.ro
4.
Conf.dr.
(director departament)
Simon-Gruiţa Alexandra
5. Conf.dr. Burlibaşa Liliana liliana.burlibasa@bio.unibuc.ro
6. Conf.dr. Cimponeriu Dănuţ danut.cimponeriu@bio.unibuc.ro
7. Conf.dr. Ecovoiu Al. Alexandru alexandru.ecovoiu@bio.unibuc.ro
8.
Conf.dr.
Pelinescu Diana
diana.pelinescu@bio.unibuc.ro
9. Conf. dr. Tănase Ana-Maria ana-maria.tanase@bio.unibuc.ro 
10. Conf dr. Rațiu Attila Cristian attila.ratiu@bio.unibuc.ro 
11. Lector dr. Constantin Nicoleta nicoleta.constantin@bio.unibuc.ro 
12. Lector dr. Duţă-Cornescu Georgiana georgiana.duta-cornescu@bio.unibuc.ro  
13. Lector dr. Ionescu Robertina robertina.ionescu@bio.unibuc.ro
14. Lector dr. Pojoga Maria Daniela daniela.pojoga@bio.unibuc.ro
15. Lector dr. Radu Irina irina.radu@bio.unibuc.ro
16. Lector dr. Sarbu Ionela ionela.sarbu@bio.unibuc.ro
17. Lector dr. Corbu Viorica viorica-maria.corbu@unibuc.ro
 

Cercetători:

Nr. crt.
Titlu
Nume și prenume
Adresa e-mail
1.
CSIII dr.
Chiciudean Iulia
iuliachiciudean@yahoo.com
2.
Referent sp.
Petruț Ștefana
 

Personal auxiliar:

 
Nr. crt.
Titlu
Nume și prenume
Adresa e-mail
1.
Lab1AS
Olteanu Amalia
 
2.
Lab1AS
Pîrvulescu Mihaela
3.
Teh.1A
Vasile Camelia
 

ACTIVITATEA DE CERCETARE:

Genetica microorganismelor

 • Studii de taxonomie polifazică (microbiologică și moleculară) pe tulpini bacteriene cu capacități xenodegradative; studii de genetică moleculară privind exprimarea unor gene implicate în diverse căi metabolice de biodegradare a unor compuși petrolieri – hidrocarburi alifatice și aromatice și a unor gene pentru compuși de tip biosurfactanți.
 • Studii de taxonomie moleculară și biodiversitate la drojdii de interes biotehnologic; ameliorarea potențialului antimicrobian al drojdiilor în scop biomedical; caracterizarea potențialului metabolic al drojdiilor cu aplicații industriale și în bioremediere.
 • Izolarea, selecția, încadrarea taxonomică și optimizarea condițiilor de cultivare a unor tulpini bacteriene din medii marine producătoare de polihidroxialcanoați (bioplastic). (Proiect ERANET- MARPLAST http://www.geneticsunibuc.com/425578150).

Epigenetică și Citodiferențiere

 • Studiul proceselor ce guvernează expresia spațio-temporală a genelor;  analiza transmiterii în descendență a informației privind structura cromatinei; studii asupra asamblării și dinamicii proceselor de remodelare a cromatinei în cursul dezvoltării ontogenetice; analiza mecanismelor epigenetice implicate în procesele de gametogeneză, fertilizare și defectele asociate cu patogeneza acestora (boli rare).
 • Studiul mecanismelor genetice și epigenetice implicate în apariția defectelor oro-maxilo-faciale.
 • Studiul factorilor epigenetici implicați în procesele de îmbătrânire și patogeneză asociată, aspecte de nutrigenomică; organizarea celulară şi dinamica ciclului celular în procesele de proliferare şi diferenţiere celulară normală şi tumorală și analiza nivelului de expresie a unor gene cu rol în procesul de transformare malignă și în apoptoză.

Genetică animală

 • Studiul genotoxicității unor agenți poluanți/ nanomateriale/ disruptori endocrini pe modele animale - analize citogenetice și moleculare.
 • Analiza complexelor de remodelare a cromatinei la organisme model și studiul mecanismelor implicate în imprintingul genomic.

Genetica plantelor și Genetică ecologică

 • Studiul diversității genetice, identificarea factorilor evolutivi implicați în evoluție și reconstrucția relațiilor filogenetice la populații naturale și cultivate de plante, prin intermediul markerilor ADN, în scopul conservării resurselor genetice autohtone. Tehnici de micropropagare în laborator la specii de plante reticente la multiplicarea clonală in vitro.
 • Studiul mecanismelor genetice de determinare a sexelor la specii de plante dioice, prin tehnici moleculare și citogenetice.
 • Designul unor sisteme complexe plante-drojdii în vederea fitoremedierii solurilor poluate; evaluarea potențialului fitotoxic al unor pesticide prin caracterizare genetică complexă, la nivel citogenetic și molecular.

Genom uman și Diagnostic molecular

 • Studii privind răspunsul telomerelor la acțiunea agenților mutageni fizici, chimici și în corelație cu diferite patologii umane;
 • Testarea predispoziției genetice pentru bolile multifactoriale (ex. diabet zaharat, obezitate, hipertensiune arterială, sindrom metabolic, nefropatie, accidente vasculare cerebrale);
 • Investigarea rolului factorilor genetici în predispoziția pentru bolile maligne (ex. cancer mamar, cancer colon);
 • Analiza spectrului mutațiilor implicate în apariția bolilor autozomal recesive (ex. atrofii musculare spinale);
 • Analiza distribuției virusurilor Torque Teno în populația din România și testarea asocierii cu patologia umană.

Analiză genetică, Genomică și Bioinformatică

 • Mutageneza cu transpozoni. Construirea și caracterizarea unor noi linii mutante care conțin inserții/excizii ale transpozonilor prin tehnici de analiză genetică.
 • Descifrarea semnificației biologice a inserțiilor transpozonilor identificați la nivelul genomului speciei Drosophila melanogaster.
 • Studii de genetica dezvoltării. Rolul genei gammaCop în dezvoltarea embrionară la D. melanogaster.
 • Sudii experimentale de Genomică. Evaluarea modificării nivelului de expresie genică (prin tehnicile microarray si qRT-PCR) sub influența infectării experimentale cu bacteria Pseudomonas aeruginosa.
 • Bioinformatica alinierii secvențelor de nucleotide. Dezvoltarea de software de genomică (http://www.genomeartist.ro/).
 • Secvențierea și analiza genotipurilor unor populații locale de D. melanogaster.

     

     Pagini web:   http://genetmicro.blogspot.com

                             www.geneticsunibuc.com

                             www.appliedgeneticsbiotech.com