Domeniul Biologie                                                                                                                           

1. Programul de studii universitare de master:  MICROBIOLOGIE APLICATĂ ȘI IMUNOLOGIE

  • Durata studiilor: 2 ani, 4 semestre; 
  • Forma de învăţământ: cu frecvenţă
  • Master de Cercetare
PLAN  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  2020 - 2022
Nr crt
Cod
Denumirea disciplinei
Caracteristicile disciplinei
SEMESTRUL I
SEMESTRUL II
Felul disciplinei
Tipul dsciplinei
Nr saptamani
Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S)
ore/ total
Credite
Nr saptamani
Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S)
ore/ total
Credite
Curs
LP/ S
Evaluare
C
LP
Total
Curs
LP
Evaluare
C
LP/ S
Total
1 BMAI1101 Microbiologie medicală I DO DF 14 1 1 E 14 14 28 6                
2 BMAI1102 Microbiologie medicală II DO DF 14 2 2 E 28 28 56 7                
3 BMAI1103 Micologie aplicată I DO DF 14 1 1 E 14 14 28 5                
4 BMAI1104 Micologie aplicată II DO DF 14 1 1 E 14 14 28 5                
5 BMAI1105 Generarea, interpretarea și valorificarea datelor experimentale DO DC 14 1 2 E 14 28 42 4                
6 BMAI1106 Etică și integritate academică DO DA 14 1   V 14     3                
7 BMAI1207 Imunogenetică și Imunopatologie DO DA                 14 2 2 E 28 28 56 6
8 BMAI1208 Microbiologie industrială și biotehnologii moderne       DO DA                 14 2 2 E 28 28 56 5
9 BMAI1209 Genetica microorganismelor şi biologie moleculară      DO DA                 14 2 2 E 28 28 56 7
10 BMAI1210 Ecologie microbiană DO DA                 14 2 2 E 28 28 56 4
11 BMAI1211 Aplicaţii ale bioinformaticii în genomica microbiană şi imunologie DO DC                 14 1 1 E 14 14 28 3
12 BMAI1212 Controlul microbiologic standardizat al produselor şi mediului DO DA                 14 1 2 E 14 28 42 5
Total  7 7 0 98 98 182 30 10 11 0 140 154 294 30
                                         
Nr crt Cod Denumirea disciplinei Caracteristicile disciplinei SEMESTRUL III SEMESTRUL IV
Felul disciplinei Tipul dsciplinei Nr saptamani Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S) ore/ total Credite Nr saptamani Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S)  ore/ total Credite
Curs LP/ S Evaluare C LP Total Curs LP/ S Evaluare C LP/ S Total
11 BMAI2313 Strategii antimicrobiene fizice, chimice și biologice DO DA 14 2 2 E 28 28 56 7                
12 BMAI2314 Principii și metode actuale de taxonomie microbiană DO DA 14 2 2 E 28 28 56 7                
13 BMAI2315 Aplicații ale citometriei în diagnosticul clinic și cercetare DO DA 14 1 2 E 14 28 42 6                
14 BMAI2316 Imunohematologie DO DA 14 1 1 E 14 14 28 5                
15 BMAI2317 Virologie DO DF 14 1 1 E 14 14 28 5                
18 BMAI2418 Fiziopatologie DO DA                 10 1 1 E 10 10 20 7
19 BMAI2419 Managementul calității în laboratorul de microbiologie și imunologie DO DA                 10 1 2 E 10 20 30 7
20 BMAI2420 Proiectarea modelului experimental utilizat pentru elaborarea lucrării de disertații DO DA                 10   7 V 0 70 70 4
21 BMAI2421 Stagiu de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertație (40 de ore/săptămână) DO DA                 10   13 V 0 130 130 6
22 BMAI2422 Documentarea și redactarea lucrării de disertație DO DA                 10   13 V 0 130 130 6
Total  7 8 0 98 112 210 30 2 36 0 20 360 380 30
BMAI2423 Elaborarea, susținerea și promovarea lucrării de disertație 80
10
 
DA - disciplină de aprofundare
DF - disciplină fundamentală
DC - disciplină complementară
 

Competenţe profesionale:

  • Competentele dobandite in urma absolvirii acestui master vor permite absolventului accesul pe piata de munca in urmatoarele domenii: 1. Asistenţă medicală publică şi privată; 2. Laboratoare de Control Microbiologic (al produselor alimentare, al apei potabile, uzate sau de uz recreational; al poluării microbiologice a mediului); 3. Laboratoare de carantină fitosanitară; 4. Laboratoare medicale (Microbiologie, Imunologie, Hematologie, Genetica; 6. Laboratoare de Cercetare cu profil Microbiologic si Imunobiologic din Institutele de Cercetare - Dezvoltare.
  • Analiza, prelucrarea, înregistrarea datelor experimentale si redactarea si prezentarea lucrărilor de specialitate (proiecte, conferinte, articole de specialitate). 
2. Programul de studii universitare de master:  LABORATOR MEDICAL
  • Durata studiilor: 2 ani, 4 semestre; 
  • Forma de învăţământ: cu frecvenţă
  • Master Profesional
 PLAN  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  2020 - 2022
 
Nr crt Cod Denumirea disciplinei Caracteristicile disciplinei SEMESTRUL I SEMESTRUL II
Felul disciplinei Tipul dsciplinei Nr saptamani Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S) ore/ total Credite Nr saptamani Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S) ore/ total Credite
Curs LP/ S Evaluare C LP Total Curs LP Evaluare C LP/ S Total
1 LM1 Chimie clinică DO DCA 14 2 2 E 28 28 56 7                
2 LM2 Bacteriologie și micologie medicală DO DCA 14 3 3 E 42 42 84 7                
3 LM3 Imunochimie-serologie DO DCA 14 1 1 E 14 14 28 4                
4 LM4 Imunohematologie și hemostază DO DCA 14 2 2 E 28 28 56 7                
5 LM5 Practica de specialitate  (I) DO SP 14   6 V   84 84 5                
6 LM6 Imunologie celulară și imunopatologie DO DCA                 14 2 2 E 28 28 56 7
7 LM7 Virologie medicală DO DS                 14 1 1 E 14 14 28 5
8 LM8 Genetică umană și biologie moleculară DOp DCA                 14 3 3 E 42 42 84 7
9 LM9 Opțional DOp DCA                 14 2 2 E 28 28 56 6
10 LM10 Practica de specialitate  (II) DO SP                 14   6 V   84 84 5
Total  8 14 0 112 196 308 30 8 8 0 112 196 308 30
                                         
Nr crt Cod Denumirea disciplinei Caracteristicile disciplinei SEMESTRUL III SEMESTRUL IV
Felul disciplinei Tipul dsciplinei Nr saptamani Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S) ore/ total Credite Nr saptamani Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S)  ore/ total Credite
Curs LP/ S Evaluare C LP Total Curs LP/ S Evaluare C LP/ S Total
11 LM11 Epidemiologie DO DCA 14 1 1 E 14 14 28 3                
12 LM12 Prazitologie medicală DO DS 14 1 1 E 14 14 28 3                
13 LM13 Histopatologie și diagnostic citologic DO DCA 14 2 2 E 28 28 56 7                
14 LM14 Medicină reproductivă DO DCA 14 1 1 E 14 14 28 3                
15 LM15 Chimie sanitară și control microbiologic DO DS 14 1 2 E 14 28 42 5                
16 LM16 Fiziopatologie DO DCA 14 1 1 E 14 14 28 3                
17 Lm17 Practica de specialitate  (III) DO DS 14   7 V   98 98 6                
18 Lm18 Biostatistică medicală DO DCA                 10 1 1 V 10 10 20 3
19 Lm19 Bioetică medicală DO DCA                 10 1 1 V 10 10 20 3
20 LM20 Documentarea și implementarea sistemului de asigurare a calității în laboratorul medical DO DCA                 10 2 2 E 20 20 40 7
21 LM21 Sistemul de management al calității în laboratorul de analize medicale DO DCA                 10 2 2   20 20 40 7
22 LM22 Biologie aplicată DO DCA                 10 1 1   10 10 20 3
23 LM23 Practica de specialitate  (IV) DO SP                 10   7     70 70 5
24 LM24 Practică pentru realizarea lucrării de disertație (2ore/săptămână)                     10     V     20 2
Total  7 15 0 98 210 308 30 7 14 0 70 140 230 30
    Elaborarea, susținerea și promovarea lucrării de disertație 2 80 10

 

DA - disciplină de aprofundare
DCA - disciplină de cunoaștere avansată
DS - disciplină de sinteză
SP - stagiu de practică

Competenţe profesionale:

  • Competentele dobândite în urma absolvirii acestui master vor permite absolventului accesul pe piata de muncă în urmatoarele domenii: 1. Chimie clinică; 2. Bacteriologie, micologie, virologie, parazitologie si epidemiologie medicală; 3. Imunochimie și imunoserologie; Imunologie celulară; Imunohematologie; Genetică umană; 5. Documentarea și implementarea sistemului de asigurarea calității în laboratorul clinic; 6. Reproducere asistată si bioetică medicală.
  • Analiza, prelucrarea, înregistrarea datelor experimentale si redactarea si prezentarea lucrărilor de specialitate (proiecte, conferinte, articole de specialitate).

! Notiunile stiintifice si aplicative dobândite în timpul acestui master sunt în concordantă cu curricula European Syllabus.

EU e-Privacy Directive