Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară organizează două programe de master astfel:

Masterul de cercetare: Biochimie și Biologie Moleculară (BBM)

   -  Plan de învățământ BBM

   -  Fișele disciplinelor BBM - anul 1

   -  Fișele disciplinelor BBM - anul 2

   Poster MBBM 2021 OK 

Modalitatea de admitere:
 
1. Proba de evaluare a dosarului - pondere 50% din NOTA FINALĂ
Nota 1 Media anilor de studii pt ciclul de licenta
Nota 2 Nota examenului de finalizare a licentei
 
[Nota 1 + Nota 2] / 2 = NOTA Proba 1
 
2. Interviu - pondere 50% din NOTA FINALĂ 
NOTA Proba 2
 
NOTA FINALĂ = [NOTA Proba 1 + NOTA Proba 2] / 2 = NOTA FINALĂ 
 
Observație: La admitere cei care optează pentru unul din cele doua programe de master (Biochimie si biologie moleculara, respectiv Biochimie clinică aplicata), la a 2-a opțiune nu pot selecta decât celălalt program de master. De exemplu dacă Opțiunea 1 este Master Biochimie si biologie moleculara, Opțiunea 2 poate fi doar Biochimie clinică aplicata si viceversa

Masterul profesional: Biochimie Clinică Aplicată (BioClinAp)

   - Plan de învățământ BioClinAp

   - Fișele disciplinelor BioClinAp - anul 1

   - Fișele disciplinelor BioClinAp - anul 2

 

  Poster BioClinAp     

Modalitatea de admitere:
 
1. Proba de evaluare a dosarului - pondere 50% din NOTA FINALĂ
Nota 1 Media anilor de studii pt ciclul de licenta
Nota 2 Nota examenului de finalizare a licentei
 
[Nota 1 + Nota 2] / 2 = NOTA Proba 1
 
2. Interviu - pondere 50% din NOTA FINALĂ 
NOTA Proba 2
 
NOTA FINALĂ = [NOTA Proba 1 + NOTA Proba 2] / 2 = NOTA FINALĂ 
 
Observație: La admitere cei care optează pentru unul din cele doua programe de master (Biochimie si biologie moleculara, respectiv Biochimie clinică aplicata), la a 2-a opțiune nu pot selecta decât celălalt program de master. De exemplu dacă Opțiunea 1 este Master Biochimie si biologie moleculara, Opțiunea 2 poate fi doar Biochimie clinică aplicata si viceversa

Advanced Biochemistry and Molecular Biology is a Master`s degree that aims to provide students with advanced academic and research training in biochemistry and molecular biology, allowing them a future research career and acces to a doctorate program. The content of courses ensures a very good training in the study of molecular processes occuring in living cells. Knowledge in bioinformatic and statistic techniques are also provided. Also, this Masters` Program achieves the training of future researchers in Molecular Biomedicine, generating the possibility of graduates to work on the interface between fundamental and clinical research in universities, clinical laboratories, hospitals, and biomedical research centers.

Selective list of given courses:

Advanced Molecular Genetics

Genomics

Transcriptomics

Cell signaling

Proteomics

Gene therapy

Molecular basis of diseases

Biochemical and molecular toxicology

 

Contacts:

Professor Sergiu Emil Georgescu

sergiu.georgescu@bio.unibuc.ro