I.Pentru documentul electronic ( transmis la adresa cazari.biologie.asb@gmail.com pana la data de 21 septembrie 2020) :

  1. Cerere tip ( completată în 2 exemplare) ;
  2. Fotografie scanată ( tip buletin) ;
  3. CI/ BI scanat;
  4. Doar pentru cazurile în care forma de desfășurare a activităților didactice va fi exclusiv online, se va completa o declarație pe proprie răspundere că nu poate accesa o cazare în afara căminelor UB, însoțită de orice fel de document doveditor pe care îl considerați relevant (ex: caz social, nivel venituri, copii ale certificatelor de naștere ale fraților/surorilor, dovadă situație locativă etc);

       5. Pentru cazurile sociale, se vor depune acte doveditoare (după caz):

– Adeverință de salariu; ( pe ultimele 3 luni)

– Adeverință de la șomaj;

- Adeverință ANAF pentru declararea veniturilor tuturor membrilor familiei ( pentru ultimele 3 luni)

– Cupoane de pensie (pe ultimele 3 luni);

-Cupoane alocație ( pe ultimele 3 luni) ale fraților/surorilor aflați în întreținerea părinților (preșcolari, elevi)/ extrase de cont de la banca aferentă unde este încasată alocația

– Adeverință privind venitul agricol (de la primărie);

-Adeverință medicală ( unde este cazul- pentru cazurile cu probleme medicale)

– Certificat de deces; ( unde este cazul)

– Copii după certificatele de naștere ale fraților/surorilor aflați în întreținerea părinților (preșcolari, elevi sau studenți) însoțite de adeverințe de elev/student pentru frații aflați în întreținerea părinților;

– Copie după certificatul de divorț ( dacă este cazul).

 

 II. DOSAR DEPUS LA FACULTATE (29 septembrie – 4 octombrie 2020):

1.Cerere tip; ( 2 exemplare)
2. 2 fotografii; ( tip buletin)
3. Dosar plic;
4. Copie după CI/ BI;

5. Pentru cazurile sociale, acte doveditoare (după caz):

– Adeverință de salariu; ( pe ultimele 3 luni)

– Adeverință de la șomaj;

- Adeverință ANAF pentru declararea veniturilor tuturor membrilor familiei ( pentru ultimele 3 luni)

– Cupoane de pensie (pe ultimele 3 luni);

- Cupoane alocație ( pe ultimele 3 luni) ale fraților/surorilor aflați în întreținerea părinților (preșcolari, elevi)/ extrase de cont de la banca aferentă unde este încasată alocația

– Adeverință privind venitul agricol (de la primărie);

– Certificat de deces; ( unde este cazul)

-Adeverință medicală ( unde este cazul- pentru cazurile cu probleme medicale)

– Copii după certificatele de naștere ale fraților/surorilor aflați în întreținerea părinților (preșcolari, elevi sau studenți) însoțite de adeverințe de elev/student pentru frații aflați în întreținerea părinților;

– Copie după certificatul de divorț.( dacă este cazul)

ATENȚIE:

 

-Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare este cel al performanței academice fiind luată în calcul și continuitatea în cazul studenților din anii II și III (pentru anul I – media de admitere la facultate; studenții nu pot opta preferențial pentru un anumit cămin)!

-Principii generale de repartizare a locurilor în căminele UB (pot surveni modificări în urma ședinței Senatului UB):

  • Cazarea se face în funcție de scenariul educațional adoptat de facultate pentru anul/seria respectivă și de situația socială; cazarea se va face cu prioritate pentru studenții care participă la cursuri față în față (inclusiv în scenariul mixt/blended);
  • Vor fi cazați și studenții care nu au mijloace tehnice și condiții adecvate de participare la cursuri online la domiciliu (vezi mai sus documentele care susțin această cerere), în limita locurilor alocate facultății.

 

 

EU e-Privacy Directive