Cursurile online în vederea susținerii examenului de gradul II, sesiunea august 2020. vor avea loc în perioada 6 – 10 iulie 2020.

Persoana desemnată din partea facultatii căreia candidații i se pot adresa pentru informații suplimentare este doamna Prof. dr. Paulina Anastasiu – paulina.anastasiu@bio.unibuc.ro

Cursurile nu sunt obligatorii, iar candidatii care opteaza pentru efectuarea lor vor achita, în contul UB RO26TREZ70520F330500XXXX, o taxa de 300 lei.

Examenul se va desfășura pe data de 26 august 2020

EU e-Privacy Directive