ADMITERE PROGRAME DE MASTER 2020

ÎNSCRIERE

Perioada de înscriere :   8-13 septembrie 2020

Înscrierea se poate face online (platforma va fi activata în curând)

    sau la sediul facultății (Spl. Independenței 91-95)

Pentru înscriere la sediul facultății, programul este:

Luni – Vineri – orele 900-1400

Sâmbătă – Duminică – orele 900-1200

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei.

Actele necesare pentru înscriere sunt listate în josul acestei pagini

 EXAMEN DE ADMITERE

Date de examen: 15 – 20 septembrie 2020, funcție de programul de master ales

Proba 1: examen scris

              Funcție de evoluția situației sanitare, examenul scris se va desfășura la sediul facultății sau online

Proba 2: interviu, se va desfășura online

Media minimă de admitere este 7 (şapte)

Precizare: pentru locurile cu taxă, taxa anuală este de 4500 lei

LISTA PROGRAMELOR DE MASTER

Informații suplimentare despre fiecare master sunt în casetele de mai jos

 • Biochimie şi biologie moleculară
 • Proba scrisa: 15.09.2020 , ora 10, Laborator Biochimie (Sediul din Splaiul Independentei)
 • Interviu: 16.09.2020,  ora 9,  on-line
 • Locuri la buget: 15
 • Locuri cu taxa: 35
 • POSTER
 • CITESTE MAI MULT
 • Biologie medicala
 • Proba scrisa: 15.09.2020 , ora 10, Amfiteatrul Voinov (Sediul din Splaiul Independentei)
 • Interviu: 16.09.2020,  ora 9,  on-line
 • Locuri la buget: 20
 • Locuri cu taxa: 30 
 • POSTER
 • CITESTE MAI MULT
 • Bioinformatica medicala
 • Proba scrisa: 15.09.2020 , ora 10, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)
 • Interviu: 16.09.2020,  ora 10,  on-line
 • Locuri la buget: 12
 • Locuri cu taxa: 38   
 • POSTER
 • CITESTE MAI MULT
 • Laborator medical
 • Proba scrisa: 15.09.2020 , ora 13, Amfiteatrul Brândză (Sediul din Gradina Botanica)
 • Interviu: 16.09.2020,  ora 14,  on-line
 • Locuri la buget: 20
 • Locuri cu taxa: 30   
 • POSTER
 • CITESTE MAI MULT
 • Managementul integrat al capitalului natural*
 • Proba scrisa: 17.09.2020 , ora 10, sala 5 (Sediul din Splaiul Independentei)
 • Interviu: 18.09.2020,  ora 13,  on-line
 • Locuri la buget: 15*
 • Locuri cu taxa: 25*
 • * Va funcționa doar unul din cele 2 mastere, in funcție de numărul de candidati.
 • poster
 • CITESTE MAI MULT
 • Sustenability of socio-ecological systems*
 • Proba scrisa: 17.09.2020 , ora 10, sala 5 (Sediul din Splaiul Independentei)
 • Interviu: 18.09.2020,  ora 13,  on-line
 • Locuri la buget: 15*
 • Locuri cu taxa: 25*
 • * Va funcționa doar unul din cele 2 mastere, in funcție de numărul de candidati.
 • Poster
 • CITESTE MAI MULT
 • Neurobiologie
 • Proba scrisa: 15.09.2020 , ora 10, sala 1 (Sediul din Splaiul Independentei)
 • Interviu: 17.09.2020,  ora 9,  on-line
 • Locuri la buget: 15
 • Locuri cu taxa: 35  
 • POSTER
 • CITESTE MAI MULT
 • Genetica aplicată si biotehnologie
 • Proba scrisa: 16.09.2020 , ora 10, Amfiteatrul Brândză (Sediul din Gradina Botanica)
 • Interviu: 17.09.2020,  ora 10,  on-line
 • Locuri la buget: 20
 • Locuri cu taxa: 30  
 • POSTER
 • CITESTE MAI MULT
 • Microbiologie aplicată si imunologie
 • Proba scrisa: 15.09.2020 , ora 10, Amfiteatrul Brândză (Sediul din Gradina Botanica)
 • Interviu: 16.09.2020,  ora 10,  on-line
 • Locuri la buget: 20
 • Locuri cu taxa: 30  
 • POSTER
 • CITESTE MAI MULT
 • Applied biochemistry and molecular biology
 • in engleza/Englesh programm
 • Exam: 15.09.2020 , ora 13, Laborator Biochimie (Sediul din Splaiul Independentei)
 • Interview: 16.09.2020,  ora 15,  on-line
 • Without taxes : 0
 • Taxes: 30   
 • READ MORE 
  • Applied bioinformatics for life science
  • in engleza/Englesh programm
  • Exam: 15.09.2020 , ora 13, Sala 1 (Sediul din Splaiul Independentei)
 • Interview: 16.09.2020,  ora 15,  on-line
 • Without taxes : 0
 • Taxes: 40 
 • READ MORE
 • Biochimie clinică aplicată
 • Proba scrisa: 16.09.2020 , ora 16, Laborator Biochimie (Sediul din Splaiul Independentei
 • Interviu: 17.09.2020,  ora 16,  on-line
 • Locuri la buget: 12
 • Locuri cu taxa: 38   
 • POSTER
 • CITESTE MAI MULT
 • Fisa tip de înscriere;
 • Diplomă de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul;
 • Diplomă de licenţă şi foaia matricolă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licență pentru promoția 2020;
 • Certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
 • Certificatul de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
 • 3 fotografii ¾ cm;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă.
 • Dosar plic.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Pentru studiile universitare organizate într-o limbă straină admiterea va conține obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. 

(Metodologia concursului de admitere Studii universitare de masterat 2020).

 • Absolvenţii din promoţia 2020 vor prezenta adeverinţa de absolvire în original pâna la eliberarea actelor originale.
 • Informații suplimentare găsiți pe www.bio.unibuc.ro

EU e-Privacy Directive