SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020

PENTRU ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2020 ȘI AI PROMOȚIILOR ANTERIOARE

A.    Informații legate de elaborarea portofoliului didactic / eseului

 1. Absolventul elaborează portofoliul de absolvire Nivel I / Nivel II, conform cerințelor afișate pe site-ul www.fpse.unibuc.ro.

B.     Pre-înscriere în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor

 1. Absolvenții studiilor universitare de licență/master care au absolvit și programele psihopedagogice: Nivel I/Nivel II, promoția 2020, precum și absolvenții din promoțiile anterioare, pentru a se putea înscrie la examenul de finalizare a studiilor vor accesa platforma de pre-înscriere online în perioada 10 iunie 2020, ora 12:00 - 15 iunie 2020, ora 14:00, pentru a fi luați în evidență, la adresa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDBH8JNiuI9_v6BeTXMcXToE7y2NVFJI_lKq2CUHOVjhFyyg/viewform?usp=sf_link


C.    Pregătirea pentru înscriere și susținere

 1. Până la data de 15 iunie 2020 fiecare absolvent care doreşte să se înscrie pentru susținerea probei de examinare (Prezentarea și susținerea portofoliului didactic/eseului) va avea responsabilitatea de a completa datele pe platforma de pre-înscriere pentru a primi un cont de înscriere la examenul de finalizare a studiilor. Orice problemă tehnică de logare se va semnala la adresa absolvire_dppd@credis.unibuc.ro  
 2. Folosind adresa de e-mail furnizată (contul de înscriere), realizează înscrierea la examenul de finalizare a studiilor accesând linkul dedicat (platforma de înscriere online), respectând calendarul stabilit şi afişat pe site.
 3. Documentele necesare pentru înscrierea online, care vor fi încărcate folosind linkul dedicat, sunt:

       copie CI/ CI provizorie/pașaport (JPG/ PDF);

       lucrarea de finalizare (portofoliu/eseu) în format PDF (de preferat, read-only);

Documentele încărcate vor fi denumite conform modelului:

       pentru CI: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_CI (popescu_(gheorghe)_m_ionela_CI)

       pentru Portofoliu de absolvire(Nivel I): Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Portofoliu de absolvire

       pentru Eseu (Nivel II): Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Eseu

    Înscrierea pentru examenul de finalizare a studiilor se realizează urmând paşii obligatorii din formularul de înscriere, absolventul având şi obligaţia de a anexa/ încărca toate documentele solicitate.

 1. După finalizarea înscrierii, absolventul primește un mesaj automat care va confirma transmiterea datelor introduse în platforma de înscriere, primind o copie a acestora pe e-mailul contului de înscriere.
 2. După verificarea documentelor încărcate, candidatul va primi un mesaj de confirmare/validare privind înscrierea la examenul de finalizare. În cazul în care înscrierea nu este completă/corectă,  candidatul va fi contactat prin intermediul adresei de e-mail (contul de înscriere)/telefon pentru clarificarea şi/sau completarea datelor; candidatul are obligația de a face completările în termenul solicitat, în caz contrar înscrierea nu va fi validată pentru susținerea examenului de finalizare.

8.      Fiecare candidat primește pe adresa de e-mail a contului de înscriere informaţii tehnice și organizatorice privind modalitatea de logare în sistemul online de susținere a lucrării (platforma securizată Google Meet), cel mai târziu cu o zi înainte de data programată pentru examen. Programarea candidaţilor pentru susținerea probei va fi afişată pe site-ul facultății. Studentul are obligația de a se informa și de a respecta programarea, fiind disponibil pentru întreaga durată a examinării, conform programării.


D.    Înscrierea online

 1. Absolvenții se pot înscrie pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor (depunere lucrare) în perioada 18 iunie 2020, ora 10:00 - 24 iunie 2020, ora 14:00.
 2. Documentele necesare pentru înscrierea online, care vor fi încărcate folosind linkul dedicat, sunt:

·         copie CI/ CI provizorie/pașaport (JPG/ PDF);

·         lucrarea de finalizare (portofoliu/eseu) în format PDF (de preferat, read-only).

Documentele încărcate vor fi denumite conform modelului:

    pentru CI: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_CI (popescu_(gheorghe)_m_ionela_CI)

    pentru Portofoliu de absolvire(Nivel I): Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Portofoliu de absolvire

    pentru Eseu (Nivel II): Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Eseu


E.     Situații particulare

 1. Candidații cu diferite forme de dizabilitate vor parcurge pașii standard ai procedurii, putând lua legătura cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor pe adresa absolvire_dppd@credis.unibuc.ro. Mesajul va specifica nevoile de sprijin pe care le consideră necesare pe parcursul întregului proces de organizare și desfășurare a examenului de finalizare, urmând ca solicitarea să fie analizată de comisia de examen pentru a se găsi soluţiile potrivite. Candidații trebuie să anunțe Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor la adresa absolvire_dppd@credis.unibuc.ro până la data de 15 iunie 2020.

F.     Finalizare

 1. Înscrierea la examenul de absolvire, precum şi susţinerea, se vor desfășura în format online, indiferent de evoluția stării de urgență/ alertă.

G.    Condiții tehnice obligatorii pentru candidați

 1. Condiții tehnice obligatorii pentru candidați:

a.       Prezența unor dispozitive de tip calculator/laptop/tabletă/smartphone care să suporte utilizarea aplicațiilor Google (https://gsuite.google.com / https://events.withgoogle.com/g-suite-for-education-ro/).

b.      Cu cel puţin 60 de minute înainte de ora de susţinere a examenului de finalizare în sistem online, absolventul se va pregăti pentru a accesa linkul întâlnirii/susţinerii examenului de finalizare a studiilor. Acesta se va asigura că dispune de conexiune de internet funcţională și că dispozitivele necesare sunt încărcate, conectate la priză (sau pot fi conectate rapid la priză).

c.       Disfuncţionalităţile neanticipate de conexiune la Internet sau de acces la cont trebuie anunţate imediat la numărul de telefon dedicat (vezi tabel date de contact).

 1. Durata sesiunii audio-video de prezentare în fața Comisiei se va încadra într-un interval de aprox. 10-12 minute. Candidații vor fi prezenți online în sesiunea audio-video conform programării afișate pe site și pregătiți să își susțină lucrarea de finalizare, asistând cu microfonul oprit și camera pornită la prezentarea tuturor celorlalți colegi programați în intervalul orar respectiv.
 2. La începutul sesiunii de examinare (audio/video) candidatul se va legitima.

H.    Reguli de conduită:

a.       candidatul se angajează să respecte codul etic de desfăşurare a probei de examen (Regulamentul de organizare și funcționare a FPSE, Codul drepturilor și obligațiilor studentului, Codul de etică al Universității din București etc.);

b.      cf. OMEC nr. 4020/07.04.2020, proba de examen (prezentarea și susținerea lucrării de finalizare) va fi  înregistrată  audio-video de către secretarul de comisie și arhivată la nivelul facultății;

c.       candidatul își dă acordul, prin formularul de înscriere, să nu înregistreze proba de examen; înregistrarea se efectuează de către comisia de examinare, conform ordinului de ministru. Difuzarea integrală sau parțială a înregistrării, pe diverse canale de comunicare, va fi sancționată conform normelor legale în vigoare (GDPR);

d.      eventualele incidente în legătură cu problemele de conexiune/semnal vor fi comunicate telefonic la numerele puse la dispoziție de instituție (vezi tabel date de contact),  în timp util, pentru a fi gestionate și soluționate, în limita posibilităților existente; comisia de examinare nu este responsabilă pentru cauzele tehnice ale incidentelor care ar putea împiedica participarea studentului la examinare;

e.       rezultatele obținute la susținerea lucrării de finalizare nu pot fi contestate, aceasta fiind proba orală.

În spațiul imediat apropiat (încăperea în care se află studentul și din care va susține proba), studentul nu va permite prezența altor factori perturbatori, iar în cazuri de forță majoră va informa imediat președintele/secretarul de comisie, acesta putând decide, după caz, acceptarea/ amânarea susținerii în orarul afișat sau anularea susținerii.

Comisiile de examen pot stabili un nou interval de examinare, la cel puțin 24 de ore față de primul, dacă există absolvenți sau membri ai comisiei care nu au putut participa din motive obiective/tehnice.

Din cauza unor situații neprevăzute, există posibilitatea apariției unor mici decalaje în programări. Studenții au obligația de a se conecta la ora stabilită, de a aștepta invitația de participare din partea membrilor comisiei și începerea susținerii. La începutul sesiunii de examinare (audio/video) candidatul se va legitima.

16.  Eliberarea adeverințelor-tip de finalizare a studiilor este condiționată de promovarea examenului de licență/disertație. Aceste adeverințe se eliberează la cerere. Cererea scanată va fi  transmisă pe adresa absolvire_dppd@credis.unibuc.ro, însoțită de copia CI și copia adeverinței de absolvire a studiilor (licență/disertație), precizând în mesaj numele și prenumele, facultatea absolvită, programul de studii și Nivelul (I/II).

Nr. crt.

TERMEN

PAȘI DE REALIZAT

1.              

În perioada

10 iunie 2020, ora 12:00 -15 iunie 2020, ora 14:00

Absolvenții studiilor universitare de licență/master care au absolvit și programele psihopedagogice: Nivel I/Nivel II, precum și absolvenții din promoțiile anterioare care doresc să se înscrie pentru susținerea probei de examinare vor avea responsabilitatea solicitării unui cont de înscriere pentru desfășurarea examenului prin accesarea platformei de pre-înscriere la adresa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDBH8JNiuI9_v6BeTXMcXToE7y2NVFJI_lKq2CUHOVjhFyyg/viewform?usp=sf_link

2.              

În perioada

10 iunie 2020, ora 12:00 -15 iunie 2020, ora 14:00

Candidații cu diferite forme de dizabilitate vor parcurge pașii standard ai procedurii, putând lua legătura cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor pe adresa absolvire_dppd@credis.unibuc.ro. Mesajul va specifica nevoile de sprijin pe care îl consideră necesar pe parcursul întregului proces de organizare și desfășurare a examenului de finalizare, urmând ca solicitarea să fie analizată de comisia de examen pentru a se găsi soluţiile potrivite.

3.              

În perioada

16-17 iunie 2020

Fiecare student care doreşte să se înscrie pentru susținerea probei de examinare va primi un cont de înscriere pentru conectarea la platforma de înscriere pusă la dispoziție de FPSE.

4.              

În perioada
16-17 iunie 2020

Orice problemă tehnică de logare cu privire la contul de conectare este sesizată  la adresa absolvire_dppd@credis.unibuc.ro

5.              

Perioada de înscriere

18 iunie 2020, ora 10:00 -24 iunie 2020, ora 14:00

Absolvenții se pot înscrie pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor (conform indicațiilor din procedura de înscriere) accesând platforma de înscriere pusă la dispoziție de FPSE și afișată pe site.

6.              

După finalizarea înscrierii

Absolventul primește un mesaj automat care va confirma transmiterea datelor introduse în platforma de înscriere, primind o copie a acestora pe e-mailul contului de înscriere.

7.              

După finalizarea perioadei de înscriere, nu mai târziu de 28 iunie 2020

Candidatul va primi de la secretariat un mesaj de confirmare/validare privind înscrierea la susținerea examenului de finalizare (absolvire).

8.              

Susținerea examenului de finalizare

1-8 iulie 2020

Prezentarea și susținerea lucrării de absolvire (conform programărilor afișate pe site).

9.              

Cu cel puţin o zi înainte de susținerea online a examenului de finalizare a studiilor

Repartizarea pe comisii și interval orar a candidaților înscriși este adusă la  cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul www.fpse.unibuc.ro.

10.          

Înainte cu cel puțin o zi de data programată pentru susținerea examenului de finalizare

Fiecare candidat va primi pe adresa de e-mail a contului de înscriere:

       informaţii tehnice și organizatorice  privind modalitatea de logare în sistemul online de susținere a lucrării (Platforma securizată Google Meet);

       link-ul întâlnirii/susţinerii examenului de finalizare a studiilor.

11.          

Cu cel puţin 60 minute înainte de ora de susţinere a examenului de finalizare

Absolventul se va pregăti pentru a accesa link-ul întâlnirii/susţinerii examenului de finalizare a studiilor. Acesta se va asigura că dispune de conexiune de internet funcţională și că dispozitivele necesare sunt încărcate, conectate la priză (sau pot fi conectate rapid la priză în caz de nevoie).

TABEL DATE DE CONTACT

Nr crt

Programe de formare psihopedagogică

Sediu secretariat

Nr. telefon

1.     

Nivelul I (iniţial) /

Nivelul II (de aprofundare)

Complex Leu

021 318 15 52