PROPUNERI TEME DE LICENȚĂ PENTRU STUDENȚII ANULUI II

BIOCHIMIE

Nr. crt

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

CURSURI/LP PREDATE

TEME DE LICENȚĂ

       1.           

Conf.dr.Georgescu Sergiu Emil

Biochimia acizilor nucleici

Tehnici in biologia moleculara

Tehnici in transcriptomica si proteomica

1.Analiza eDNA – tehnica moleculara utila in monitorizarea biodiversitatii

2. Tehnica Microarray - aplicatii in genomica si transcriptomica

3. Tehnici moleculare de analiza a ecosistemelor ruminale

4. Diversitatea si evolutia moleculelor de microARN în lumea vie

       2.           

Prof.dr.Zarnescu Otilia

Histologie animala si embriologie

Microscopie

1. Rolul macrofagelor în evaluarea biocompatibilității biomaterialelor in vivo (temă dată)

2. Incidența anemiilor prin deficit de fier în orașul/județul....(temă dată)

       3.           

Lector dr. Diaconu Mihaela Stefania

Proteomica

Tehnici in transcriptomica si proteomica

Biochimie

Tehnici omice cu aplicatii in laboratorul clinica

1. Modele de toxicitate indusă de mangan la nivel hepatic

2. Efectul interrelatiei intestin-microbiom-creier asupra dezvoltării Bolii Parkinson

3. Compusi cu rol terapeutic in Boala Parkinson si Manganism

4. Rolul factorului de transcriptie Lmx1a in obtinerea in vitro a neronilor dopaminergici din mezencefal

       4.           

Conf.dr.Staicu Cristina

Biologie animală

1.Sisteme model pentru regenerare: turbelariatele

2.Influența fitoestrogenilor asupra reproducerii peștilor

       5.           

Prof.dr.Dinischiotu Anca

Metabolismul glucidelor si lipidelor

Metabolismul proteinelor si acizilor nucleici

1.Efectul unor suplimente vegetale asupra enzimelor pancreatice la pui

2. Influența expunerii la micotoxine a suinelor asupra activității enzimatice a unor membri ai superfamiliei citocromului P450 de la nivel hepatic

3.Influența expunerii la micotoxine a suinelor asupra activității enzimatice a unor membri ai superfamiliei citocromului P450 de la nivel renal

4. Determinarea activității etoxiresorufin-O- deetilazei (EROD) în ficatul de pește ca indicator al poluării apelor de suprafață

5. Evaluarea stresului oxidativ indus de poluanții apelor de suprafață în branhiile peștilor expuși

6. Evaluarea stresului oxidativ indus de poluanții apelor de suprafață în rinichii peștilor expuși

7.Evaluarea stresului oxidativ indus de poluanții apelor de suprafață în intestinul peștilor expuși

8. Evaluarea markerilor de stres oxidativ în celule pulmonare expuse la nanoparticule de TiO2 funcționalizate

9. Elucidarea mecanismelor de moarte celulară programată activate la nivel pulmonar în urma expunerii la nanoparticule de TiO2 funcționalizate

10. Modificări lizozomale induse de nanoparticule de TiO2 funcționalizate în fibroblastele pulmonare

       6.           

Lector dr.Stan Miruna

Metabolism

Toxicologie biochimica si moleculara - LP

Biochimie - LP

1). Analiza modificărilor biochimice la pestii din lacurile din București

2). Evaluarea stresului oxidativ indus la nivel pulmonar de injectarea quantum dots de siliciu folosite ca agenţi fluorescenţi.

       7.           

Asist.dr.Balaş Mihaela

Biochimie

1. Potenţialul terapeutic al unor nanoparticule magnetice conjugate cu porfirină asupra

celulelor canceroase umane (temă cu parte practică)

2. Eficienţa antitumorală a unor sisteme pe bază de nanotuburi de carbon în terapia cancerului

(temă cu parte practică)

3. Influența livrării cu ajutorul unor nanostructuri cu diferite funcționalizări asupra mecanismelor biochimice induse de 5-fluorouracil în celulele canceroase (temă cu parte

practică)

4. Studiul in vitro al activității antitumorale a unui complex de medicamente livrat în celulele

tumorale cu ajutorul unor nanoplatforme structurate (temă cu parte practică)

       8.           

Lector dr.Galateanu Bianca

Biochimie

1. Dezvoltarea unor sisteme moderne de drug delivery pentru eficientizarea terapiei in cancer (1 student)

2. Dezvoltarea unor biomateriale destinate ingineriei tesutului osos (1 student)

       9.           

Lector dr.Dinescu Sorina

Biologie moleculara

1. Evaluarea biocompatibilitatii unor materiale destinate regenerarii tisulare

2. Investigarea expresiei unor markeri de interes in fibroza hepatica; mecanisme moleculare si posibile terapii implicate in reversia fibrozei hepatice.

3. Analiza expresiei unor markeri de interes in melanom

   10.           

Conf.dr.Ionica Elena

Biochimia nutritiei

Biotehnologii moleculare

Rolul vitaminelor (tema difera in functie de vitamina studiata) in organism

Rolul elementelor minerale (tema difera in functie de elementul mineral studiat) in organism

Nutriție

Biochimie medicala

Patologia cancerului (colorectal, de san, de ovar, de prostata, etc)

Bolile neuromusculare

Boala Wilson

   11.           

Prof.dr.Cimpean Anisoara

Biochimie clinică

Introducere în igineria tisulară

Aspecte teoretice și practice ale culturilor de celule

Aplicațiile celulelelor stem mezenchimale din maduva osoasă în regenerarea țesutului osos

Nanotuburi de TiO2 ca platforme de livrare de agenți cu rol în regenerarea țesutului osos

Implicațiile macrofagelor în răspunsul biologic la biomateriale implantabile

Cardiopatia ischemică – patofiziologie și biomarkeri

Aspecte celulare și biochimice ale degradarii cartilajului in boli articulare

PROPUNERI TEME DE LICENȚĂ PENTRU STUDENȚII ANULUI II

BIOLOGIE

Nr. crt

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

CURSURI/LP PREDATE

TEME DE LICENȚĂ

       1.           

Lector dr.Stan Miruna

Metabolism

Toxicologie biochimica si moleculara - LP

Biochimie - LP

1). Studiu in vitro privind biocompatibilitatea epidermală a unor textile modificate chimic.

       2.           

Conf.dr.Staicu Cristina

Sistematica vertebratelor

1.Efectul toxic al metalelor grele asupra ficatului și rinichiului  la păstruga de cultură

       3.           

Lector dr. Galateanu Bianca

Biochimie

1. Biopsia lichidă - metodă noninvazivă de prognostic și modulare a terapiei în cancer (2-3 studenti)

PROPUNERI TEME DE LICENȚĂ PENTRU STUDENȚII ANULUI II

ECOLOGIE

Nr. crt

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

CURSURI/LP PREDATE

TEME DE LICENȚĂ

       1.           

Lector dr.Stan Miruna

Metabolism

Toxicologie biochimica si moleculara - LP

Biochimie - LP

1). Analiza profilului proteic la Carasus auratus colectat din lacurile din București

       2.           

Conf. dr. Staicu Cristina

Biologie animală

1.Efectele urbanizării asupra ecologiei și evoluției artropodelor

2.Ecologia amfibienilor și reptilelor urbane

Taxonomie animală

1.DNA Barcoding și filogenia moleculară în Familia Ranidae