Facultatea de Biologie - Universitatea Bucuresti

Splaiul Independentei 91-95

 • Măreşte caracterele
 • Dimensiune normală caractere
 • Micşorează caracterele

P R E C I Z Ă R I Admitere Studii de Licență Iulie 2016

Email Imprimare PDF

 

În vederea înmatriculării în anul I, candidații admiși din listele preliminare, cât și candidații din listele de așteptare au obligația să depună în zilele de 26, 27, 28 iulie 2016 orele 900-1400, la secretariatul facultății următoarele acte:

Pentru ocuparea unui loc la buget

 • Diploma de Bacalaureat în original (în cazul în care nu se eliberează aceasta se depune la secretariat Adeverința de promovare a examenului național de bacalaureat și adeverința în care se menționeaza că nu s-a eliberat Diploma de Bacalaureat – pentru candidații care au susținut și promovat examenul național în anul 2016)

 

Pentru ocuparea unui loc la taxă

 • Diploma de Bacalaureat în copie legalizată. În perioada 1,2,5,6, septembrie 2016 se achită la caseria Universității din București (subsol) 1.550 lei. Chitanța trebuie depusă la secretariatul Facultății de Biologie

Neprezentarea acestor acte la termen, din vina exclusivă a candidatului, duce la pierderea locului (în conformitate cu metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere – Iulie 2016 studii universitare de licență)

Rezultatele vor fi afișate la sediul și pe site-ul Facultății de Biologie la adresa www.bio.unibuc.ro, după cum urmează:

  • 21 iulie 2016: Rezultate proba I – Eseu
  • 25 iulie 2016 : Listele cu rezultatele preliminare
  • 30 iulie 2016: Listele cu rezultatele finale ce conțin doar candidații admiși, care au confirmat cu actele menționate mai sus

 


 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

 

 FIŞĂ DE ÎNSCRIERE pentru concursul de admitere în anul universitar 2016/2017 LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (fișa se completează cu majuscule)  


 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT - Sistemul informatic integrat al învăţământului din Romania (SIIIR)