Facultatea de Biologie - Universitatea Bucuresti

Splaiul Independentei 91-95

 • Măreşte caracterele
 • Dimensiune normală caractere
 • Micşorează caracterele

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL BIOLOGIE si DOMENII DE EXPERTIZĂ / Ph.D. SUPERVISORS AND RESEARCH EXPERTISE

Email Imprimare PDF

 

 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT (în ordine alfabetică) /

Ph.D. SUPERVISORS (in alphabetical order)

DOMENII DE EXPERTIZĂ /RESEARCH EXPERTISE

Prof. dr. Speranta Avram

Pagina personala

 

 • Studii in silico aplicate structurilor chimice utilizate cu predilecție, în tratamentul patologiilor sistemului nervos central și ale aparatului cardiovascular / In silico studies with applicability at central nervous and cardiovascular systems
 • Studii in silico aplicate proteinelor cu implicații în patologiile genetice / In silico studies apply to proteins involved in genetic disorders
 • Studii in silico și psihologice cu aplicabilitate în patologiile psihiatrice / In silico and psychological studies apply to psychiatric disorders

Prof. dr. Alexandru Babeș

Pagina personala

 

 • Neurofiziologie senzorială / Sensory Neurophysiology
 • Fiziologie celulară și moleculară / Cellular and molecular physiology
 • Farmacologie celulară și moleculară / Cellular and molecular pharmacology
 • Biofizica transportului membranar / Biophysics of membrane transport

Prof. dr. Carmen Mariana Chifiriuc

Pagina personala

 • Microbiologie aplicată / Applied Microbiology
 • Imunologie / Immunology
 • Virologie / Virology

Prof. dr. abil. Anișoara Cîmpean

Pagina personala

 

 • Biocompatibilitate și medicină regenerativă / Biocompatibility and Regenerative medicine
 • Inginerie tisulară / Tissue engineering
 • Biologie celulară / Cell biology
 • Biochimie clinică / Clinical biochemistry

Prof. dr. Marieta Costache

Pagina personala

 

 • Biochimie, Biologie si Patologie Moleculară (analiză genomică și transcriptomică, markeri moleculari) / Biochemistry, Molecular Biology and Molecular Pathology (genomics, transcriptomics, molecular markers)
 • Markeri moleculari, filogenie moleculară, analiză genomică și transcriptomică la diferite specii de animale / Molecular markers, molecular phylogeny, genomic and transcriptomic analysis in farm animals
 • Celule stem, inginerie tisulară și medicină regenerativă / Stem cells, tissue engineering and regenerative medicine

Prof. dr. Ortansa Csutak

Pagina personala

 • Genetică aplicată / Applied Genetics
 • Biologie moleculară / Molecular Biology
 • Biodiversitate /Biodiversity
 • Biotehnologii microbiene / Microbial Biotechnologies

Prof. dr. Anca Dinischiotu

Pagina personala

 

 • Biochimie și Biologie Moleculară / Biochemistry and Molecular Biology
 • Toxicologie biochimică și moleculară inclusiv nanotoxicologie / Biochemical and molecular toxicology (including nano toxicology)
 • Biotehnologie (Biocompatibilitate și medicină regenerativă, sisteme de livrare la țintă a medicamentelor, biosenzori) / Biotechnology (biocompatibility and regenerative medicine, drug delivery systems, biosensors)

Conf. dr. Ileana Cornelia Farcășanu

Pagina personala

 

 • Biochimie și Biologie Moleculară / Biochemistry and Molecular biology
 • Mecanisme moleculare implicate în răspunsul celulelor la factori de stres / Molecular mechanisms involved in stress response
 • Screening-uri chemogenomice / Chemo-genomic screenings
 • Genetica drojdiilor / Yeast genetics
 • Bioremediere / Bioremediation

m.c. A.R.* Prof. dr. Maria Luiza Flonta

Pagina personala

 • Fiziologie animală / Animal physiology
 • Neurobiologie / Neurobiology

CS I dr. Eugen Gheorghiu

Pagina personala

 • BioFizică & Biodinamică: Dezvoltarea de metode (neinvazive) de analiză/monitorizare a dinamicii biosistemelor și aplicații biosenzoristice / BioPhysics & Biodynamics: Advancing noninvasive & label free methods to monitor/analyze the dynamics of biosystems fostering biosensingapplications

Prof. dr. Veronica Lazăr

Pagina personala

 • Microbiologie aplicată / Applied Microbiology
 • Imunologie / Immunology
 • Virologie / Virology

Prof. dr. Grigore Mihăescu

Pagina personala

 • Microbiologie / Microbiology
 • Imunologie / Immunology
 • Virologie / Virology
 • Imunohematologie / Immunohematology

Prof. dr. Dan Florin Mihăilescu

Pagina personala

 • Biofizică (Biofizica membranelor, Biofizică medicală, Aplicații biotehnologice ale biofizicii) Bioinformatică / Biophysics, Membrane biophysics, Medical Biophysics, Biotechnological applications of biophysics, Bioinformatics

CSIII dr. Adina Milac

Pagina personala

 • Bioinformatică / Bioinformatics
 • Biologie structurală computațională / Computational structural biology
 • Modelare și simulare bio-moleculară / Biomolecular SimulationandModeling

m.c. A.R.* CS I Dr. Dumitru Murariu

Pagina personala

 • Zoologie (ecologie, etologie, morfologie, sistematică, filogenie moleculară) / Zoology (ecology, ethology, morphology, systematics, molecular phylogenetics)

CSI dr. Monica Neagu

Pagina personala

 • Imunologie / Immunology
 • Biomarkeri în patologia tumorală / Biomarkers in neoplastic diseases
 • Biologie celulară / Cell Biology

Prof. dr. Ileana Stoica

Pagina personala

 • Genetică / Genetics
 • Biotehnologie / Biotechnology
 • Genetică moleculară / Molecular genetics

Prof. dr. Iren Andreea Șerban

Pagina personala

 

 • Metabolism / Metabolism
 • Enzimologie / Enzymology
 • Farmacodinamică / Pharmacodynamics
 • Chimia și Biochimia alimentelor / Chemistry and Food Biochemistry
 • Toxicologie alimentară / Food Toxicology

m.c. A.S.A.S** Prof. dr. Tatiana E. Șesan

Pagina personala

 

 • Micologie generală și aplicată / General and Applied Mycology
 • Patologia plantelor / Plant Pathology
 • Taxonomia fungilor și plantelor / Fungal and Plant Taxonomy
 • Protecția plantelor și a mediului / Plant and Environment Protection
 • Fitopatogeni în diferite tipuri de ecosisteme / Phytopathogens in different ecosystems
 • Biodiversitate/micodiversitate / Biodiversity/Mycodiversity
 • Biotehnologii vegetale/agricole / Plant/Agricultural Biotechnologies

Prof. dr. Tatiana Vassu-Dimov

Pagina personala
 • Genetică / Genetics
 • Biotehnologie / Biotechnology
 • Genetică moleculară / Molecular genetics

Prof. dr. Otilia Zărnescu

Pagina personala


 • Histologie/Histopatologie/Citopatologie / Histology/Histopathology/Cytopathology
 • Biologia dezvoltării animale / Animal Developmental Biology
 • Biologie celulară / Cell biology
 • Celule stem/Regenerare tisulară / Stem cells/Tissue regeneration

 

     *m.c. A.R – membru corespondent al Academiei Române

**m.c. A.S.A.S – membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice