Tematici fundamentale

 

Domeniu

Tematică

Bibliografie recomandată

1

Anatomia omului

Fiziologie animală

Anatomia şi fiziologia neuronului (alcătuire, clasificarea neuronilor, potenţial de repaus, potenţial de acţiune)

1) Marcu-Lapadat M., (2005), Anatomia omului. Editura Universităţii din Bucureşti, pg. 14 – 23.

2) Flonta ML, Lapadat Marcu M, Ristoiu V, (2007), Noţiuni de Anatomie şi Fiziologie, Editura Universitatii din Bucuresti, pg: 17-51.

2

Biochimie

Niveluri de organizare structurală a proteinelor, proteine globulare şi fibroase

Dinischiotu A, Costache M., (2004), Biochimie Generală, vol.I, Proteine, Glucide, Lipide, Ed. Ars Docendi, pag. 42-73,78-95.

3

Citologie animală

Membrana plasmatică (organizare structurală)

1) Cruce M. (1999), Biologie celulară şi moleculară, Editura AIUS (Craiova), Colecţia Hipocrate, paginile 193-199.

4

Botanică

Frunza: morfologie, structura, ultrastructura, functii

 

1. Sârbu Anca, (1999), Biologie vegetală - note de curs. Bucureşti: Edit. Universităţii din Bucureşti. Pagini: 29 – 34; 169 – 189; 200 – 205.

2. Boldor O., Trifu M., Raianu O., (1981), Fiziologia plantelor. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică: 100-124.

 

 

Caracterizarea generală a algelor şi plantelor; filogenia plantelor

Liţescu S., 2011, Suport de curs -printat; disponibil la disciplină. (pag.: 4-5; 13-14; 24-25; 25-28; 29-30).

 

5

Genetică

Replicarea acizilor nucleici

 

Stoica I., Vassu T., (2006), Funcţiile materialului genetic (Cap.4). În: Tratat de Biotehnologie, vol.II, Ş.Jurcoane (coordonator), P.Cornea, I.Stoica, T.Vassu, Ed.Tehnică, Bucureşti. ISBN (10) 973-31-2279-3 şi ISBN (13) 978-973-31-2279-1.

 

Extrasele din carte sunt încărcate ca fişiere PDF pe site-ul  http://genetmicro.blogspot.com

6

Imunobiologie

Sistemul imunitar: particulărităţi generale şi componente celulare şi umorale

Lazăr, Veronica si colab., (2006), Imunobiologie. Ed. Univ.Buc., p. 16- 19; 57-60; 63-78; 126-127; 134-136; 165, 181,184-185,

188 -189.

7

Microbiologie

Particularităţi structurale şi metabolice ale microorganismelor

Mihăescu, Gr., Chifiriuc, C., Ditu, Lia-Mara, (2007), Microbiologie generala.Ed. univ. Buc., pag.: 23-24; 52-55; 50-60; 99-103; 109-115; 121-126; 197-205.

8

Sistematica nevertebratelor şi sistematica vertebratelor

Ramuri evolutive ale metazoarelor

  1. Matic, Z, Năstăsescu, M., Pisică, C., Solomon, N., Suciu, M., Tomescu, N., (1983), Zoologia nevertebratelor, Editura Didactică şi Pedagogică, p 45-51, 85

  2. Tesio, C., (1997), Elemente de Zoologie, Editura Universităţii din Bucureşti, p 25-30

3) Staicu, A.C, (2005), Zoologie-Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural , p 81, 339-354

 

Tematici de specializare

Biologie experimentală

 

Domeniu

Tematică

Bibliografie recomandată

1

Biologia dezvoltării animalelor

Controlul genic al dezvoltării embrionare la Drosophila

Zărnescu O. (), Biologia dezvoltării. Editura Universităţii din Bucuresti.
Genele coordonatoare maternale, pag. 112-116.
Genele zigotice, pag. 120-128.

2

Genetică umană

Patternurile de transmitere ale bolilor monogenice

L. Gavrilă, (2004), Principii de ereditate umană, Ed. BicAll, p. 164-173, 432-437, 498-502, 512-531, 555-560.

3

Genetica microorganismelor

Transcrierea genetică la procariote

 

Stoica I., Vassu T., (2006), Funcţiile materialului genetic (Cap.4). În: Tratat de Biotehnologie, vol.II, Ş.Jurcoane (coordonator), P.Cornea, I.Stoica, T.Vassu, Ed.Tehnică, Bucureşti. ISBN (10) 973-31-2279-3 şi ISBN (13) 978-973-31-2279-1.

Extrasele din carte sunt încărcate ca fişiere PDF pe site-ul  http://genetmicro.blogspot.com

4

Neurobiologie

Transmiterea sinaptică

Flonta ML, Lapadat Marcu M, Ristoiu V, (2007), Notiuni de Anatomie si Fiziologie, Editura Universitatii din Bucuresti, pg: 52-63

 

Biologie generală

 

Domeniu

Tematică

Bibliografie recomandată

1

Biologia dezvoltării plantelor

Gametofitul la cormofite – origine şi alcătuire

Rădulescu-Mitroiu, Natalia, (1976), Embriologie vegetala. Ed. Univ. Buc., Pag.: 70-71; 73-78; 113-117; 119-120.

Smarandache Daniela, (2005), Embriologia plantelor. I. Embr. arhegoniatelor. Ed. Univ. Buc.., pag. 49-50; 54-56; 93-94; 96-100; 118-120, 122-124.

2

Etologie

Agresivitatea

1) Morris, D., Maimuţa goala, (1991), Cap. Agresivitate, Editura Enciclopedică, 119-152.

2) Lorenz, K., Aşa-zisul rău, (1998), Editura Humanitas, 33-62.

3

Micologie

Ascomicete şi basidiomicete implicate în producerea intoxicaţiilor umane

Sesan, T.E., Tanase, C., (2009), Fungi cu importanta in agricultura, medicina si patrimoniu. Ed.Univ.Buc., p.100-115; 126-127.

4

Genetica plantelor

Genetica dezvoltării florii şi a gametogenezei la plantele superioare

L. Gavrilă, (2003), Genomica, vol. I, Ed. Enciclopedica, p. 521-537