PRIMA PAGINĂ DESPRE NOI PERSONAL PROIECTE CONTACT

Proiecte


Proiecte de cercetare – CCBBM conducător


Program complex de studii aprofundate şi doctorat în domeniul biologiei moleculare


Cod/Program: CNCSIS D-12; 1998-2000
Conducător/Director/Responsabil proiect: Universitatea Bucureşti/ Director Prof.Dr. Dana Iordăchescu

PDF

Descrierea proiectului

Laborator de culturi celulare animale


Cod/Program: CNFIS 13; 1999-2001
Conducător/Director/Responsabil proiect: Universitatea Bucureşti/ Director Prof.Dr. Dana Iordăchescu

PDF

Descrierea proiectului

PDF

Lista de personal

Cercetări la nivel celular şi biochimic ale degenerării cartilajului în artroză


Cod/Program: CNCSIS A; 58/2001-2002
Conducător/Director/Responsabil proiect: Universitatea Bucureşti/ Director Conf. Dr. Anişoara Cîmpean

Modele celulare pentru studiul modificărilor structurale şi funcţionale ale fibroblastelor pulmonare în maladii profesionale şi asociate mediului


Cod/Program: CNCSIS A; 254/2003-2005
Conducător/Director/Responsabil proiect: Universitatea Bucureşti/ Director Prof.Dr. Dana Iordăchescu

PDF

Raport de cercetare

PDF

Lista de personal

Mecanisme celulare şi moleculare ale procesului de fotoîmbătrânire evidenţiate la nivelul fibroblastelor şi keratinocitelor din piele


Cod/Program: CNCSIS TD; 166/2002-2004
Conducător/Director/Responsabil proiect: Universitatea Bucureşti/ Director Drd. Gabriela Bucată

PDF

Prezentarea proiectului

Studii complexe privind interacţia fibroblastelor gingivale cu materiale dentare în vederea dezvoltării unor standarde de evaluare biologică


Cod/Program: CNCSIS A; 1019/2006-2008
Conducător/Director/Responsabil proiect: Universitatea Bucureşti/ Director Conf. Dr. Anişoara Cîmpean

Dezvoltarea unor biotehnologii de cultivare a unor celule umane în scopul aplicării lor în practica medicală


Cod/Program: CNCSIS TD; 305/2007
Conducător/Director/Responsabil proiect: Universitatea Bucureşti/ Director Drd Valentina Mitran

PDF

Prezentarea proiectului

Studii privind acţiunea unor efectori fizici şi chimici asupra sistemului antioxidant şi apoptozei în culturi de celule animale


Cod/Program: PNCDI 1 ; CERES 149/2001-2003
Conducător/Director/Responsabil proiect: Universitatea Bucureşti/ Director Prof.Dr. Dana Iordăchescu

PDF

Prezentarea proiectului

PDF

Raport de cercetare

Modele celulare pentru studiul in vitro a mecanismelor moleculare care stau la baza reparării leziunilor pielii


Cod/Program: PNCDI 1; CERES 103/2003-2005
Conducător/Director/Responsabil proiect: Universitatea Bucureşti/ Director Prof.Dr. Dana Iordăchescu

PDF

Prezentarea proiectului

PDF

Raport de cercetare

Model celular de studiu a patogenezei fibrozei pulmonare


Cod/Program: PNCDI 1; VIASAN 196/ 2003-2005
Conducător/Director/Responsabil proiect: Universitatea Bucureşti/ Director Prof.Dr. Dana Iordăchescu

PDF

Prezentarea proiectului

PDF

Raport de cercetare

Studii in vitro privind mecanismul fibrogenezei induse de citotoxicitatea metalelor


Cod/Program: PNCDI 1; CERES 254/ 2004-2006
Conducător/Director/Responsabil proiect: Universitatea Bucureşti/ Director Prof.Dr. Dana Iordăchescu

PDF

Raport de cercetare

Nou model celular de studiu a fibrozei pulmonare induse de unele noxe profesionale


Cod/Program: PNCDI 1; VIASAN 300/2004-2006
Conducător/Director/Responsabil proiect: Universitatea Bucureşti/ Director Prof.Dr. Dana Iordăchescu

PDF

Prezentarea proiectului

PDF

Raport de cercetare

Dezvoltarea unor biotehnologii de cultivare a unor celule umane în scopul aplicării lor în practica medicală


Cod/Program: PNCDI 1; BIOTECH 4652/2004-2006
Conducător/Director/Responsabil proiect: Universitatea Bucureşti/ Director Prof.Dr. Dana Iordăchescu

PDF

Prezentarea proiectului

PDF

Raport de cercetare

Studii la nivel celular şi molecular privind activităţile biologice ale curcuminei în vederea evaluării potenţialului terapeutic


Cod/Program: CEEX-2; VIASAN-77/ 2006-2008
Conducător/Director/Responsabil proiect: Universitatea Bucureşti/ Director Conf. Dr. Anişoara Cîmpean

PDF

Descrierea proiectului

  

Centrul de Cercetare în Biochimie şi Biologie Moleculară © 2007 | Webmaster: Andreea - Elena Neagu

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!