PRIMA PAGINĂ DESPRE NOI PERSONAL PROIECTE CONTACT

AC Drd. Valentina Mitran


 

I. LISTA LUCRARILOR PUBLICATE IN EXTENSO

 

1. Homeghiu, C.L., Bucată, G., Bonoiu, A., Stan, C., Mitran, V., Sajin, M., Iordăchescu, D., 2004, Effects of cadmium chloride and TGF-b on growth and morphological aspects of cultured human embryonic lung fibroblasts, Analele Universităţii Bucureşti, LIII, 27-36, 2004, ISSN 0378-8989.

2. Homeghiu, C.L., Bucată, G., Bonoiu, A., Stan, C., Mitran, V., Cîmpean, A.,  Iordăchescu, D., 2004, In vitro effects of transforming growth factor b1 in a cadmium chloride model of lung injury, Rom. J. Biophys., 14, 21-28, ISSN 1220-515-X

         3. Ciubăr, R., Mitran, V., Bonoiu, A., Homeghiu, L., Cîmpean, A., Zărnescu, O., Iordăchescu, D., 2005, Studii in vitro pe trei modele celulare pe bază de fibroblaste pulmonare umane fetale privind citotoxicitatea nichelului (II), Analele Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, vol.X, 91-95.

4. Iancu, C., Bachmeier, B., Condac, E., Cîmpean, A., Mitran, V., Iordãchescu, D., 2005, Efectele curcuminului asupra liniilor de carcinoma uman MDA-MB-231 şi MDA-MB-435, Analele SNBC, vol. X, 386-390.

5. Ciubǎr, R., Mitran, V., Bonoiu, A., Cîmpean, A., Iordǎchescu, D. , 2006, The effect of nickel on the fibroblast mediated collagen matrix contraction, Rom. J. Biophys.,16, 125-133, ISSN 1220-515-X

6. Neagoş, D., Mitran, V., Chiracu, G., Ciubǎr R., Iancu, C., Stan, C., Cîmpean, A., Iordǎchescu, D., 2006,  Skin wound healing in a free floating fibroblast poplated collagen lattice model, Rom. J. Biophys., 16, 157-168, ISSN 1220-515-X

7. Neagoş, D., Mitran, V., Chiracu, G., Cîmpean, A., Iordǎchescu, D., 2006, The effects of insulin, retinoic acid and hydrocortisone on in vitro dermal wound-healing model, Rom. J. Biophys., 16, 93-102, ISSN 1220-515-X

8. Ciubǎr, R., Mitran, V., Cîmpean, A., Iordǎchescu, D., 2006, In vitro effects of nickel on human embrionary lung fibroblasts, Rev. roum. Chim., 51, 199-203.

   9. Scorei, R., Ciubãr, R., Iancu, C., Mitran, V., Cîmpean, A., Iordãchescu, D., 2007, In vitro effects of calcium fructoborate on fMLP-stimulated human neutrophils granulocytes, Biol. Trace Elem Res., 118, nr.1, p.27-37, Humana Press Inc., ISSN 0163-4984

10. Ciubǎr, R., Ciofrîngeanu C., Mitran, V., Cîmpean, A., Stǎnescu, A., Iordǎchescu, D., 2007, The effect of lead ions on human erythrocytes in vitro, Revista de Chimie, nr.9, 895-898

        11. Sovar, M., Aldea, E., Mitran V., Miculescu, F, Demetrescu, I., 2008, Cell growth on TiAlNb alloy as a function of bioactivated method, Key Engineering Materials, 361-363, 1131-1134

 

 

 

II.  LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REZUMAT ŞI COMUNICATE LA REUNIUNI ŞTIINŢIFICE 

 

 

1.Gabriela Bucatǎ, Adela Bonoiu, Raluca Ciubǎr, Cristina Homeghiu, Cristina Iancu, Cristina Stan, Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Dana Iordǎchescu, Studii in vitro privind turnoverul matricei extracelulare a fibroblastelor şi keratinocitelor umane irradiate UVA, Buletinul Societǎţii Naţionale de Biologie celularǎ, 33, 109, 2005

           2. Raluca Ciubǎr, Valentina Mitran,  Adela Bonoiu, Anişoara Cîmpean, Otilia Zǎrnescu, Dana Iordǎchescu, Studii in vitro pe trei modele celulare pe bazǎ de fibroblaste pulmonare umane fetale privind citotoxicitatea nichelului, Buletinul Societǎţii Naţionale de Biologie celularǎ, 33, 110, 2005

            3. Cristina Iancu, Beatrice Bachmeier, Eduard Condac, Anişoara Cîmpean, Valentina Mitran, Dana Iordǎchescu, Efecte ale curcuminului asupra liniilor de carcinoma mamar uman MDA-MBV-231/MDA-MB-435, Buletinul Societǎţii Naţionale de Biologie celularǎ, 33, 193, 2005

          4. Valentina Mitran, Adela Bonoiu, Viorica Trandafir, Virginia Danciu, Dana Iordǎchescu, In vitro Biocompatibility of a New Collagen-TiO2 Composite Structures of Aerogel Type,  Al V-lea Simpozion Naţional de Biomateriale, Iaşi, 28-29 octombrie 2005

          5. Cristina Iancu, Beatrice Bachmeer, Raluca Ciubǎr, Cristina Stan, Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Dana Iordǎchescu, Curcumin down-regulates NF-kB and AP-1 and induces p53 independent apoptosis in breast cancer cells, Al 2-lea Congres Internaţional de Biologie Celularǎ şi Molecularǎ, A XXIV Sesiune ştiinţificǎ Anualǎ a Societǎţii Naţionale de Biologie Celularǎ, 7-10 iunie 2006, Iaşi

           6. Cristina Stan, Adela Bonoiu, Raluca Ciubǎr, Cristina Iancu, Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Dana Iordǎchescu, Cellular and Biochemical changes of psoriatic fibroblasts in response to UVA in vitro treatment, Al 2-lea Congres Internaţional de Biologie Celularǎ şi Molecularǎ, A XXIV Sesiune ştiinţificǎ Anualǎ a Societǎţii Naţionale de Biologie Celularǎ, 7-10 iunie 2006, Iaşi

            7. Raluca Ciubǎr, Cristina Iancu, Valentina Mitran, Cristina Stan, Anişoara Cîmpean, Dana Iordǎchescu, p53 and Bcl-2 expression in nickel chloride treated human lung fibroblasts, Al 2-lea Congres Internaţional de Biologie Celularǎ şi Molecularǎ, A XXIV Sesiune ştiinţificǎ Anualǎ a Societǎţii Naţionale de Biologie Celularǎ, 7-10 iunie 2006, Iaşi

          8. Raluca Ciubãr, R.,I. Scorei, Cristina Iancu Ciofrângeanu, Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Dana Iordãchescu, Comparative effects of boric acid and calcium fructoborate on breast cancer cells, FEBS Journal Abstracts 32nd FEBS Congress, Viena, Austria 2007, CE-61, p.164

          9. Cristina Iancu Ciofrângeanu, Anişoara Cîmpean, Raluca Ciubãr, Valentina Mitran, Dana Iordãchescu, Molecular mechanisms of tumour cell growth inhibition by curcumin treatment, FEBS Journal Abstracts 32nd FEBS Congress, Viena, Austria 2007, CE-62, p.164

           10. Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Raluca Ciubãr, Cristina Iancu Ciofrângeanu, B. Vladila, P. Gautier, Dana Iordãchescu, Cell adhesion and cytoskeleton organization on zirconia surfaces, FEBS Journal Abstracts 32nd FEBS Congress, Viena, Austria 2007, CE-62, p.287

 

III. PROIECTE ANUALE CNCSIS

 

                      În calitate de director de proiect

 

            CNCSIS TD 305/2007-2008 «Dezvoltarea unor biotehnologii de cultivare a unor celule umane cu aplicatii in practica medicala»[28 000 RON]

 

În calitate de membru în echipa de cercetare

 

CNCSIS A 1019/2006-2008 «Studii complexe privind interacţia fibroblastelor gingivale cu materiale dentare în vederea dezvoltǎrii unor standarde de evaluare biologicǎ»  director A. Cimpean [240 000 RON]

 

IV. PROIECTE PNCDI I SI CEEX

 

În calitate de membru în echipa de cercetare

 

               CERES 4-254, 2004-2006 «Studii in vitro privind mecanismul fibrogenezei induse de citotoxicitatea metalelor» Conducător Universitatea Bucureşti. [60 000 RON]

               VIASAN 300/2004-2006 «Nou model celular de studiu a fibrozei pulmonare induse de unele noxe profesionale » Conducător Universitatea Bucureşti [51 500 RON]

                BIOTECH  4652/2004-2006 «Dezvoltarea unor biotehnologii de cultivare a unor celule umane în scopul aplicǎrii lor în practica medicalǎ»  Conducător Universitatea Bucureşti [total 300 000 RON]

               MATNANTECH 202 (403)/2004-2006 «Aliaje romậneşti cu biocompatibilitate crescută şi risc scăzut la alergii, cu aplicaţii în ingineria tisulară» Conducător: Institutul de Chimie Fizică I.G. Murgulescu [ 50 000 RON]

               MATNANTECH 205 (403)/2004-2006 «Biomateriale pe bază de noi structuri de aerogeluri formate din polimeri naturali, TiO2 şi silicaţi cu aplicaţii dirijate» Conducător INCDTP-Sucursala ICPI Bucureşti  [15 000]

               RELANSIN 2129/2004-2006 «Procedeu tehnologic şi instalaţie performantă de procesare computerizată a hidrogelurilor de colagen utilizate ca biomateriale» Conducător SC EcoProiect SRL [15 000 RON]

              CEEX-1 BIOTECH-24 ELITRENAND/ 2005-2008 «Cercetǎri privind dezvoltarea de tehnici ELISA/RIA pentru detecţia contaminanţilor chimici alimentari: trenbolona şi nandrolona» , Conducător: Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei [110 000 RON]

              CEEX-1 AMCSIT-11 MAMINAS 2005-2008  «Noi tipuri de materiale micro- şi nanostructurate pentru producţii noi în construcţii, bioinginerie şi siguranţǎ agro-alimentarǎ», Conducǎtor Universitatea Politehnica Bucuresti [80 000 RON]

               CEEX-1 MATNANTECH-16 TECOREMED 2005-2008 «Tehnologii integrate pentru obtinerea de biocompozite nanostructurate cu aplicatii in medicina regenerativa a tesutului osos»  Conducător ICECHIM. [109 500 RON]

              CEEX-2 INFOSOC-138 REMEDIU 2006-2008 -  «REtea @-colaborativa pentru cercetarea efectelor poluantilor din MEDIU asupra sanatatii, in cadrul unor metasisteme complexe»- conducǎtor Universitatea Politehnicǎ Bucureşti [110 000 RON]

               CEEX-2 MATNANTECH-154  BIODENTAL 2006-2008 - «Sistem integrat de cercetări avansate pentru biomateriale alternative cu aplicaţii în stomatologie» - conducǎtor Universitatea Politehnicǎ Bucureşti [91 500 RON]

               CEEX-1 AMCSIT-40/ 2005-2007 «Materiale nanostructurate biocompatibile pentru dispozitive medicale» Conducător Universitatea Politehnica Bucuresti - CEMS [75 000 RON].

                CEEX-2 VIASAN-77/2006-2008 «Studii la nivel celular şi molecular privind activitǎţile biologice ale curcuminei în vederea evaluǎrii potenţialului terapeutic»- conducǎtor Universitatea Bucureşti, Conducãtor Universitatea Bucureşti, director A. Cîmpean [550 000 RONI]     

Centrul de Cercetare în Biochimie şi Biologie Moleculară © 2007 | Webmaster: Andreea - Elena Neagu

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!