PRIMA PAGINĂ DESPRE NOI PERSONAL PROIECTE CONTACT

CS Dr. Adela Claudia Bonoiu


 

I. LISTA LUCRARILOR PUBLICATE IN EXTENSO

                                                           

1.            Iordăchescu, D., Dinu, D., Bonoiu, A., Bucată, G., Ciubăr, R., Homeghiu, C., Iancu, C., Stan, C., Nae, S., 2002, Time and dose-response study of the effects of vanadate on human skin fibroblasts, Rom. J. Biophys., 12, 69-76, ISSN 1220-515-X

2.            Bonoiu,A., Bucatã, G., Cîmpean, A., Ciubăr, R., Dinu, D., Homeghiu, C., Iancu, C., Stan, C., Iordãchescu, D., 2002, Effects of  vanadate on proliferation and MMPs in human keratinocyte cell lines, Rom. J. Biophys.,13, 23-38.

3.            Cristina Homeghiu, Gabriela Bucata, Adela Bonoiu Cristina Stan, Valentina Mitran, Anisoara Campean, Dana Iordachescu In vitro effects of transforming growth factor-β1 in a cadmium chloride model of lung injury Rom.J.Biophys.2004 14 (1-4):13

4.            Ciubăr, R., Mitran, V., Bonoiu, A., Homeghiu, L., Cîmpean, A., Zărnescu, O., Iordăchescu, D., 2005, Studii in vitro pe trei modele celulare pe bază de fibroblaste pulmonare umane fetale privind citotoxicitatea nichelului (II), Analele Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, vol.X, 91-95.

5.            Bonoiu, A, Bucată, G., Ciubăr, R., Homeghiu, C., Iancu, C., Stan, C., Cîmpean, A., Iordăchescu, D., 2005, Studii in vitro privind rolul stresului oxidativ în apoptoza unor celule din piele iradiate UVA şi gamma, Analele SNBC, vol. X, 96-100.

6.            Ciubǎr, R., Mitran, V., Bonoiu, A., Cîmpean, A., Iordǎchescu, D. , 2006, The effect of nickel on the fibroblast mediated collagen matrix contraction, Rom. J. Biophys.,16, 125-133, ISSN 1220-515-X.

7.            Zhuyuan Wang,  Adela Bonoiu, Marek Samoc, Yiping Cui,  and Paras N. Prasad , Biological pH Sensing Based on Surface Enhanced Raman Scattering Through a 2-Aminothiophenol-Silver Probe in press 2007

8.            Sehoon Kim, Haridas E Pudavar, Adela Bonoiu and Paras Prasad Aggregation-Enhanced Fluorescence in Organically Modified Silica nanoparticles: a novel approach toward high-signal-output nanoparticles for two-photon fluorescence bioimaging, Advanced Materials In press  2007

9.            Rajiv Kumar, Indrajit Roy, Tymish Ohulchanskyy, Lalit Goswami, Adela Bonoiu, Earl Bergey, Kenneth MTramposch, Anirban Maitra and Paras Prasad Surface charge controlled and bioconjugated fluorescent ORMOSIL nanoparticles as probes for optical imaging. In press 2007

10.          Won Jin Kim, Adela C. Bonoiu, Haridas, E. Pudavar, Kwang-Sup Lee Paras N. Prasad, Teruaki Haykawa, Xia Cheng,Masa-aki Kakimoto Hyperbranched Polysiloxysilane Nanopariticles: A New Approach for Surface Charge Controllable Non-viral Gene Delivery Vector and Nanoprobes 2007 in press.

 

 

 

II.  LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REZUMAT ŞI COMUNICATE LA REUNIUNI ŞTIINŢIFICE 

 

 

1.       Adela Bonoiu, Gabriela Bucatã, Anişoara Cîmpean, Raluca Ciubãr, Diana Dinu, Cristina Homeghiu, Cristina Lascarachi Stan, Dana Iordãchescu, CERES Programme, Annual Scientific Session, December 2-3, 2002, Bucharest, p. VI.271

2.       Adela Bonoiu, Gabriela Bucatã. Oxidative status in human skin fibroblasts treated with Na vanadate. "Annual Scientific Session of the Romanian Society of Biochemistry and Molecular Biology ", September 27, 2002

3.       Stan, C., Bucată, G., Bonoiu, A., Homeghiu, C., Diaconeasa, A., Nae, S., Iordăchescu, D., 2003, Some abnormalities in cultured fibroblasts from psoriatic human skin, Analele Universităţii Bucureşti, LII, 3-13, ISSN 0378-8989

4.       Homeghiu, C.L., Bucată, G., Bonoiu, A., Stan, C., Mitran, V., Sajin, M., Iordăchescu, D., 2004, Effects ofcadmium chloride and TGF-β on growth and morphological aspects of cultured human embryonic lung fibroblasts, Analele Universităţii Bucureşti, LIII, ISSN 0378-8989.

5.       Gabriela Bucatǎ, Adela Bonoiu, Raluca Ciubǎr, Cristina Homeghiu, Cristina Iancu, Cristina Stan, Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Dana Iordǎchescu, Studii in vitro privind turnoverul matricei extracelulare a fibroblastelor şi keratinocitelor umane irradiate UVA, Buletinul Societǎţii Naţionale de Biologie celularǎ, 33, 109, 2005

6.       Raluca Ciubǎr, Valentina Mitran,  Adela Bonoiu, Anişoara Cîmpean, Otilia Zǎrnescu, Dana Iordǎchescu, Studii in vitro pe trei modele celulare pe bazǎ de fibroblaste pulmonare umane fetale privind citotoxicitatea nichelului, Buletinul Societǎţii Naţionale de Biologie celularǎ, 33, 110, 2005

7.       Adela Bonoiu, Gabriela Bucata, Raluca Ciubar, Cristina Iancu, Cristina Homeghiu, Cristina Stan, Anişoara Cimpean, Dana Iordachescu, Studii in vitro privind rolul stresului oxidativ în apoptoza unor celule din piele iradiate UVA şi gamma, A XXIII-a Sesiune Stiinţifică Anuală a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, 9-12 iunie 2005, Sibiu, Buletinul SNBC, 33, 113, 2005

8.       Bucată, G., Bonoiu, A., Stan, C., Homeghiu, C., Cîmpean, A., Nae, S., Iordăchescu, D., 2004, UVA-induceddamage in human skin fibroblasts, Analele Universităţii Bucureşti, ISSN 0378-8989.

9.       Gabriela Bucatǎ, Adela Bonoiu, Raluca Ciubǎr, Cristina Homeghiu, Cristina Iancu, Cristina Stan, Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Dana Iordǎchescu, Studie in vitro of matrix turn-over after keratinocyte andfibroblast, Buletinul Societǎţii Naţionale de Biologie celularǎ, 33, 109, 2005

10.     Valentina Mitran, Adela Bonoiu, Viorica Trandafir, Virginia Danciu, Dana Iordǎchescu, In vitro Biocompatibility of a New Collagen-TiO2 Composite Structures of Aerogel Type, National Conference of Biomaterial (V edition), Iassy, oct 28-29 2005

11.     A.V.Kachynski, A.N.Kuzmin, E.K.Stachowiak M.K.Stachowiak, A.Bonoiu, M.Samoc and P.N.Prasad: Raman Spectroscopy and CARS Imaging for Bioapplications Japan 2006

12.     Indrajit Roy, Adela C. Bonoiu, Tymish Y. Ohulchanskyy,  Ewa K. Stachowiak, Earl J. Bergey1, Michal K. Stachowiak and Paras N. Prasad.  ORMOSIL nanoparticles as a non-viral  vector for gene transfer into the brain modeling diseases and gene therapy. Multifunctional Nanomaterials and Nanodevices, University at Buffalo, 2007.

 

 

III. PROIECTE ANUALE CNCSIS

 

 

In calitate de membru în echipa de cercetare

 

CNCSIS A 254/2003-2005  «Modele celulare pentru studiul modificărilor structurale şi funcţionale ale fibroblastelor pulmonare în maladii profesionale şi asociate mediului» [32 372 RON]

CNCSIS A 1019/2006-2008 «Studii complexe privind interacţia fibroblastelor gingivale cu materiale dentare în vederea dezvoltǎrii unor standarde de evaluare biologicǎ»  director A. Cimpean [240 000 RON]

 

IV. PROIECTE PNCDI I SI CEEX

 

În calitate de membru în echipa de cercetare

 

              CERES 103/2003-2005 «Modele celulare pentru studiul in vitro a mecanismelor moleculare care stau la baza reparării leziunilor pielii».[125 000 RON]

               CERES 4-254, 2004-2006 «Studii in vitro privind mecanismul fibrogenezei induse de citotoxicitatea metalelor» Conducător Universitatea Bucureşti. [60 000 RON]

               VIASAN 196/2003-2005  «Model celular de studiu a patogenezei fibrozei pulmonare».

               VIASAN 300/2004-2006 «Nou model celular de studiu a fibrozei pulmonare induse de unele noxe profesionale » Conducător Universitatea Bucureşti [51 500 RON]

                BIOTECH  4652/2004-2006 «Dezvoltarea unor biotehnologii de cultivare a unor celule umane în scopul aplicǎrii lor în practica medicalǎ»  Conducător Universitatea Bucureşti [total 300 000 RON]

                CERES 100/2003-2005 «Modificări structurale şi funcţionale ale componentelor sistemului imun induse de iradierea gamma». Conducător: Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei [60 000 RON]

                 MATNANTECH 202 (403)/2004-2006 «Aliaje romậneşti cu biocompatibilitate crescută şi risc scăzut la alergii, cu aplicaţii în ingineria tisulară» Conducător: Institutul de Chimie Fizică I.G. Murgulescu [ 50 000 RON]

                 MATNANTECH 205 (403)/2004-2006 «Biomateriale pe bază de noi structuri de aerogeluri formate din polimeri naturali, TiO2 şi silicaţi cu aplicaţii dirijate» Conducător INCDTP-Sucursala ICPI Bucureşti  [15 000]

                 RELANSIN 2129/2004-2006 «Procedeu tehnologic şi instalaţie performantă de procesare computerizată a hidrogelurilor de colagen utilizate ca biomateriale» Conducător SC EcoProiect SRL [15 000 RON]

  VIASAN 306/ 2004-2006 «Cercetari pentru realizarea şi utilizarea preclinicã şi clinicã a compozitelor din sticle silicofosfatice bioactive şi tropocolagen CIS, ca substitut al grefelor». Conducător S.C. Poneti S.R.L [8 600]

              VIASAN 467/ 2004-2006 «Studiu la nivel cellular şi molecular privind acţiunea agenţilor terapeutici în psoriasis», Conducător Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti [15 000 RON]            

RELANSIN 1955/ 2004-2006 «Nanostructuri bioactive din hidroxilapatita depusa chimic din solutii similare plasmei sanguine pe implanturi de titan». Conducător S.C. Poneti S.R.L. [12 000 RON]

                CEEX-1 BIOTECH-24 ELITRENAND/ 2005-2008 «Cercetǎri privind dezvoltarea de tehnici ELISA/RIA pentru detecţia contaminanţilor chimici alimentari: trenbolona şi nandrolona» , Conducător: Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei [110 000 RON]

               CEEX-1 AMCSIT-11 MAMINAS 2005-2008  «Noi tipuri de materiale micro- şi nanostructurate pentru producţii noi în construcţii, bioinginerie şi siguranţǎ agro-alimentarǎ», Conducǎtor Universitatea Politehnica Bucuresti [80 000 RON]

                CEEX-1 MATNANTECH-16 TECOREMED 2005-2008 «Tehnologii integrate pentru obtinerea de biocompozite nanostructurate cu aplicatii in medicina regenerativa a tesutului osos»  Conducător ICECHIM. [109 500 RON]

               CEEX-2 INFOSOC-138 REMEDIU 2006-2008 -  «REtea @-colaborativa pentru cercetarea efectelor poluantilor din MEDIU asupra sanatatii, in cadrul unor metasisteme complexe»- conducǎtor Universitatea Politehnicǎ Bucureşti [110 000 RON]

                CEEX-2 MATNANTECH-154  BIODENTAL 2006-2008 - «Sistem integrat de cercetări avansate pentru biomateriale alternative cu aplicaţii în stomatologie» - conducǎtor Universitatea Politehnicǎ Bucureşti [91 500 RON]


Centrul de Cercetare în Biochimie şi Biologie Moleculară © 2007 | Webmaster: Andreea - Elena Neagu

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!