PRIMA PAGINĂ DESPRE NOI PERSONAL PROIECTE CONTACT

CS III Dr. Raluca Nicoleta Ciubăr


 

I. LISTA LUCRARILOR PUBLICATE IN EXTENSO

                                                           

1.            Iordăchescu, D., Dinu, D., Bonoiu, A., Bucată, G., Ciubăr, R., Homeghiu, C., Iancu, C., Stan, C., Nae, S., 2002, Time and dose-response study of the effects of vanadate on human skin fibroblasts, Rom. J. Biophys., 12, 69-76, ISSN 1220-515-X

2.            Bonoiu,A., Bucatã, G., Cîmpean, A., Ciubăr, R., Dinu, D., Homeghiu, C., Iancu, C., Stan, C., Iordãchescu, D., 2002, Effects of  vanadate on proliferation and MMPs in human keratinocyte cell lines, Rom. J. Biophys.,13, 23-38.

3.            Patole, P.S., Grone H.J., Segerer, S., Ciubar, R., Belemezova, E., Henger, A., Kretzler, M., Schlondorff, D., Anders, H.J., 2005, Viral double-stranded RNA aggravates lupus nephritis through Toll-like receptor 3 on glomerular mesangial cells and antigen-presenting cells, J. Am. Soc. Nephrol., 16 (5), 1326-1338.

 

4.            Ninichuk, V., Gross, O., Reichel, C., Khandoga, A., Pawar, R.D., Ciubar, R., Segerer, S., Belemezova, E., Radomska E., Luckow, B., de Lema, G.P., Murphy, P.M., Gao, J.L., Henger, A., Kretzler, M., Horuk, R., Weber, M., Krombach, F., Schlondorff, D., Anders, H.J., 2005, Delayed chemokine receptor 1 blockade prolongs survival in collagen 4A3-deficient mice with Alport disease, J. Am. Soc. Nephrol., 16(4), 977-985.

 

5.            Ciubăr, R., Mitran, V., Bonoiu, A., Homeghiu, L., Cîmpean, A., Zărnescu, O., Iordăchescu, D., 2005, Studii in vitro pe trei modele celulare pe bază de fibroblaste pulmonare umane fetale privind citotoxicitatea nichelului (II), Analele Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, vol.X, 91-95.

 

6.            Bonoiu, A, Bucată, G., Ciubăr, R., Homeghiu, C., Iancu, C., Stan, C., Cîmpean, A., Iordăchescu, D., 2005, Studii in vitro privind rolul stresului oxidativ în apoptoza unor celule din piele iradiate UVA şi gamma, Analele SNBC, vol. X, 96-100.

7.            Ciubǎr, R., Mitran, V., Bonoiu, A., Cîmpean, A., Iordǎchescu, D. , 2006, The effect of nickel on the fibroblast mediated collagen matrix contraction, Rom. J. Biophys.,16, 125-133, ISSN 1220-515-X.

8.            Neagoş, D., Mitran, V., Chiracu, G., Ciubǎr R., Iancu, C., Stan, C., Cîmpean, A., Iordǎchescu, D., 2006,  Skin wound healing in a free floating fibroblast populated collagen lattice model, Rom. J. Biophys., 16, 157-168, ISSN 1220-515-X

9.            Ciubǎr, R., Mitran, V., Cîmpean, A., Iordǎchescu, D., 2006, In vitro effects of nickel on human embrionary lung fibroblasts, Rev. roum. Chim., 51, 199-203.

10.         Ciubăr, R., Cîmpean, A., Iordăchescu, D., Effects of nickel (II) on human polymorphonuclear leukocyte function in vitro, 2006, Rev. Roum. Chim., 51, 1189-1193.

11.         Scorei, R., Ciubãr, R., Iancu, C., Mitran, V., Cîmpean, A., Iordãchescu, D., 2007, In vitro effects of calcium fructoborate on fMLP-stimulated human neutrophils granulocytes, Biol. Trace Elem Res., 118, nr.1, p.27-37, Humana Press Inc., ISSN 0163-4984.

 

12.         Ciubăr, R., Ciofrîngeanu, C., Mitran, V., Cîmpean, A., Stănescu, A., Iordăchescu, D., 2007, The effect of lead ions on human erythrocytes in vitro, Revista de Chimie, nr. 9, 895-898.

 

 

 

 

II.  LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REZUMAT ŞI COMUNICATE LA REUNIUNI ŞTIINŢIFICE 

 

 

1.            Adela Bonoiu, Gabriela Bucatã, Anişoara Cîmpean, Raluca Ciubãr, Diana Dinu, Cristina Homeghiu, Cristina Lascarachi Stan, Dana Iordãchescu, CERES Programme, Annual Scientific Session, December 2-3, 2002, Bucharest, p. VI.271

2.            Gabriela Bucatǎ, Adela Bonoiu, Raluca Ciubǎr, Cristina Homeghiu, Cristina Iancu, Cristina Stan, Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Dana Iordǎchescu, Studii in vitro privind turnoverul matricei extracelulare a fibroblastelor şi keratinocitelor umane irradiate UVA, Buletinul Societǎţii Naţionale de Biologie celularǎ, 33, 109, 2005

3.            Raluca Ciubǎr, Valentina Mitran,  Adela Bonoiu, Anişoara Cîmpean, Otilia Zǎrnescu, Dana Iordǎchescu, Studii in vitro pe trei modele celulare pe bazǎ de fibroblaste pulmonare umane fetale privind citotoxicitatea nichelului, Buletinul Societǎţii Naţionale de Biologie celularǎ, 33, 110, 2005

4.            Adela Bonoiu, Gabriela Bucata, Raluca Ciubar, Cristina Iancu, Cristina Homeghiu, Cristina Stan, Anişoara Cimpean, Dana Iordachescu, Studii in vitro privind rolul stresului oxidativ în apoptoza unor celule din piele iradiate UVA şi gamma, A XXIII-a Sesiune Stiinţifică Anuală a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, 9-12 iunie 2005, Sibiu, Buletinul SNBC, 33, 113, 2005

5.            Cristina Iancu, Beatrice Bachmeer, Raluca Ciubǎr, Cristina Stan, Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Dana Iordǎchescu, Curcumin down-regulates NF-kB and AP-1 and induces p53 independent apoptosis in breast cancer cells, Al 2-lea Congres Internaţional de Biologie Celularǎ şi Molecularǎ, A XXIV Sesiune ştiinţificǎ Anualǎ a Societǎţii Naţionale de Biologie Celularǎ, 7-10 iunie 2006, Iaşi

6.            Cristina Stan, Adela Bonoiu, Raluca Ciubǎr, Cristina Iancu, Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Dana Iordǎchescu, Cellular and Biochemical changes of psoriatic fibroblasts in response to UVA in vitro treatment, Al 2-lea Congres Internaţional de Biologie Celularǎ şi Molecularǎ, A XXIV Sesiune ştiinţificǎ Anualǎ a Societǎţii Naţionale de Biologie Celularǎ, 7-10 iunie 2006, Iaşi

7.            Raluca Ciubǎr, Cristina Iancu, Valentina Mitran, Cristina Stan, Anişoara Cîmpean, Dana Iordǎchescu, p53 and Bcl-2 expression in nickel chloride treated human lung fibroblasts, Al 2-lea Congres Internaţional de Biologie Celularǎ şi Molecularǎ, A XXIV Sesiune ştiinţificǎ Anualǎ a Societǎţii Naţionale de Biologie Celularǎ, 7-10 iunie 2006, Iaşi

8.            Raluca Ciubãr, R.,I. Scorei, Cristina Iancu Ciofrângeanu, Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Dana Iordãchescu, Comparative effects of boric acid and calcium fructoborate on breast cancer cells, FEBS Journal Abstracts 32nd FEBS Congress, Viena, Austria 2007, CE-61, p.164

9.            Cristina Iancu Ciofrângeanu, Anişoara Cîmpean, Raluca Ciubãr, Valentina Mitran, Dana Iordãchescu, Molecular mechanisms of tumour cell growth inhibition by curcumin treatment, FEBS Journal Abstracts 32nd FEBS Congress, Viena, Austria 2007, CE-62, p.164

10.         Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Raluca Ciubãr, Cristina Iancu Ciofrângeanu, B. Vladila, P. Gautier, Dana Iordãchescu, Cell adhesion and cytoskeleton organization on zirconia surfaces, FEBS Journal Abstracts 32nd FEBS Congress, Viena, Austria 2007, CE-62, p.164

11.         V.M. Mindroiu, E. Cicek, R. Ciubăr, In vitro behaviour of Ti-6Al-7Nb alloy after various surface treatments modification, IXth International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials, Cracow, Poland, 8-12 July 2007.

 

 

III. PROIECTE ANUALE CNCSIS

 

 

In calitate de membru în echipa de cercetare

 

CNCSIS A 254/2003-2005  «Modele celulare pentru studiul modificărilor structurale şi funcţionale ale fibroblastelor pulmonare în maladii profesionale şi asociate mediului» [32 372 RON]

CNCSIS A 1019/2006-2008 «Studii complexe privind interacţia fibroblastelor gingivale cu materiale dentare în vederea dezvoltǎrii unor standarde de evaluare biologicǎ»  director A. Cimpean [240 000 RON]

 

IV. PROIECTE PNCDI I SI CEEX

 

În calitate de membru în echipa de cercetare

 

              CERES 103/2003-2005 «Modele celulare pentru studiul in vitro a mecanismelor moleculare care stau la baza reparării leziunilor pielii».[125 000 RON]

               CERES 4-254, 2004-2006 «Studii in vitro privind mecanismul fibrogenezei induse de citotoxicitatea metalelor» Conducător Universitatea Bucureşti. [60 000 RON]

               VIASAN 196/2003-2005  «Model celular de studiu a patogenezei fibrozei pulmonare».

               VIASAN 300/2004-2006 «Nou model celular de studiu a fibrozei pulmonare induse de unele noxe profesionale » Conducător Universitatea Bucureşti [51 500 RON]

                BIOTECH  4652/2004-2006 «Dezvoltarea unor biotehnologii de cultivare a unor celule umane în scopul aplicǎrii lor în practica medicalǎ»  Conducător Universitatea Bucureşti [total 300 000 RON]

                CERES 100/2003-2005 «Modificări structurale şi funcţionale ale componentelor sistemului imun induse de iradierea gamma». Conducător: Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei [60 000 RON]

                 MATNANTECH 202 (403)/2004-2006 «Aliaje romậneşti cu biocompatibilitate crescută şi risc scăzut la alergii, cu aplicaţii în ingineria tisulară» Conducător: Institutul de Chimie Fizică I.G. Murgulescu [ 50 000 RON]

                 MATNANTECH 205 (403)/2004-2006 «Biomateriale pe bază de noi structuri de aerogeluri formate din polimeri naturali, TiO2 şi silicaţi cu aplicaţii dirijate» Conducător INCDTP-Sucursala ICPI Bucureşti  [15 000]

                 RELANSIN 2129/2004-2006 «Procedeu tehnologic şi instalaţie performantă de procesare computerizată a hidrogelurilor de colagen utilizate ca biomateriale» Conducător SC EcoProiect SRL [15 000 RON]

  VIASAN 306/ 2004-2006 «Cercetari pentru realizarea şi utilizarea preclinicã şi clinicã a compozitelor din sticle silicofosfatice bioactive şi tropocolagen CIS, ca substitut al grefelor». Conducător S.C. Poneti S.R.L [8 600]

              VIASAN 467/ 2004-2006 «Studiu la nivel cellular şi molecular privind acţiunea agenţilor terapeutici în psoriasis», Conducător Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti [15 000 RON]            

RELANSIN 1955/ 2004-2006 «Nanostructuri bioactive din hidroxilapatita depusa chimic din solutii similare plasmei sanguine pe implanturi de titan». Conducător S.C. Poneti S.R.L. [12 000 RON]

                CEEX-1 AMCSIT-40/ 2005-2007 «Materiale nanostructurate biocompatibile pentru dispozitive medicale» Conducător Universitatea Politehnica Bucuresti - CEMS [75 000 RON].

                CEEX-2 VIASAN-77/2006-2008 «Studii la nivel celular şi molecular privind activitǎţile biologice ale curcuminei în vederea evaluǎrii potenţialului terapeutic»- conducǎtor Universitatea Bucureşti, Conducãtor Universitatea Bucureşti, director A. Cîmpean [550 000 RONI]

                CEEX-1 BIOTECH-24 ELITRENAND/ 2005-2008 «Cercetǎri privind dezvoltarea de tehnici ELISA/RIA pentru detecţia contaminanţilor chimici alimentari: trenbolona şi nandrolona» , Conducător: Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei [110 000 RON]

               CEEX-1 AMCSIT-11 MAMINAS 2005-2008  «Noi tipuri de materiale micro- şi nanostructurate pentru producţii noi în construcţii, bioinginerie şi siguranţǎ agro-alimentarǎ», Conducǎtor Universitatea Politehnica Bucuresti [80 000 RON]

                CEEX-1 MATNANTECH-16 TECOREMED 2005-2008 «Tehnologii integrate pentru obtinerea de biocompozite nanostructurate cu aplicatii in medicina regenerativa a tesutului osos»  Conducător ICECHIM. [109 500 RON]

               CEEX-2 INFOSOC-138 REMEDIU 2006-2008 -  «REtea @-colaborativa pentru cercetarea efectelor poluantilor din MEDIU asupra sanatatii, in cadrul unor metasisteme complexe»- conducǎtor Universitatea Politehnicǎ Bucureşti [110 000 RON]

                CEEX-2 MATNANTECH-154  BIODENTAL 2006-2008 - «Sistem integrat de cercetări avansate pentru biomateriale alternative cu aplicaţii în stomatologie» - conducǎtor Universitatea Politehnicǎ Bucureşti [91 500 RON]


Centrul de Cercetare în Biochimie şi Biologie Moleculară © 2007 | Webmaster: Andreea - Elena Neagu

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!