PRIMA PAGINĂ DESPRE NOI PERSONAL PROIECTE CONTACT

CS III dr. Cristina M. Ciofrângeanu (Iancu)


 

I. LISTA LUCRARILOR PUBLICATE IN EXTENSO

                                                           

 

1.  Iordăchescu, D., Dinu, D., Bonoiu, A., Bucată, G., Ciubăr, R., Homeghiu, C., Iancu, C., Stan, C., Nae, S., 2002, Time and dose-response study of the effects of vanadate on human skin fibroblasts, Rom. J. Biophys., 12, 69-76, ISSN 1220-515-X

2. Iancu, C., Bachmeier, B., Nerlich, A., Iordăchescu, D., 2004,  Cell density regulates transcription of matrix metalloproteinases via transcriptional factors AP-1, NFkB in breast carcinoma cell lines, Analele Universităţii Bucureşti, LIII, p.37-44,2004, ISSN 0378-8989.

3. Bachmeier, B.E., Vené, R., Iancu, M.C., Pfeffer, U., Mayer, B., Noonan, D., Albini, A., Jochum, M., Nerlich, A.G., 2005, Transcriptional control of cell  density  dependent regulation of matrix metalloproteinase and TIMP expression in breast cancer cell lines, Thromboses & Haemostases 93, 761-9.

4. Bachmeier, B.E., Iancu, M.C., Jochum, M., Nerlich, A.G., 2005, Matrix metallopreoteinases in cancer: comparison of known and novel aspects of their inhibition as a therapeutic approach, Expert Review Anticancer Therapy 5 (1), 149-163.

            5. Bonoiu, A, Bucată, G., Ciubăr, R., Homeghiu, C., Iancu, C., Stan, C., Cîmpean, A., Iordăchescu, D., 2005, Studii in vitro privind rolul stresului oxidativ în apoptoza unor celule din piele iradiate UVA şi gamma, Analele SNBC, vol. X, 96-100.

6. Iancu, C., Bachmeier, B., Condac, E., Cîmpean, A., Mitran, V., Iordãchescu, D., 2005, Efectele curcuminului asupra liniilor de carcinoma uman MDA-MB-231 şi MDA-MB-435, Analele SNBC, vol. X, 386-390.

7. Neagoş, D., Mitran, V., Chiracu, G., Ciubǎr R., Iancu, C., Stan, C., Cîmpean, A., Iordǎchescu, D., 2006,  Skin wound healing in a free floating fibroblast poplated collagen lattice model, Rom. J. Biophys., 16, 157-168, ISSN 1220-515-X

            8. Scorei, R., Ciubãr, R., Iancu, C., Mitran, V., Cîmpean, A., Iordãchescu, D., 2007, In vitro effects of calcium fructoborate on fMLP-stimulated human neutrophils granulocytes, Biol. Trace Elem Res., 118, nr.1, p.27-37, Humana Press Inc., ISSN 0163-4984

            9. Bachmeier, B.E., Nerlich, A.G., Iancu, M.C., Cilli, M., Schleicher, E., Vené, R., Dell'Eva, R., Jochum, M., Albini, A., şi Pfeffer, U., 2007, The Chemopreventive Polyphenol Curcumin Prevents Hematogenous Breast Cancer Metastases in Immunodeficient Mice, Cellular Physiology and Biochemistry, 19,137-152.

10. Ciubǎr, R., Ciofrîngeanu C., Mitran, V., Cîmpean, A., Stǎnescu, A., Iordǎchescu, D., 2007, The effect of lead ions on human erythrocytes in vitro, Revista de Chimie, nr.9, 895-898

 

 

II.  LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REZUMAT ŞI COMUNICATE LA REUNIUNI ŞTIINŢIFICE

 

1. Beatrice Bachmeier, Cristina Iancu, Roberta Vené, A.G., Nerlich, Adriana Albini, U., Pfeffer, Inhibition of Tumor Cell Invasion by Curcumin: A Matter of Cellular Transport of Matrix Metalloproteinases?, Al X-lea Congres Internaţional de Metastază, Genova, Italia, 2004.

 2. Gabriela Bucatǎ, Adela Bonoiu, Raluca Ciubǎr, Cristina Homeghiu, Cristina Iancu, Cristina Stan, Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Dana Iordǎchescu, Studii in vitro privind turnoverul matricei extracelulare a fibroblastelor şi keratinocitelor umane irradiate UVA, Buletinul Societǎţii Naţionale de Biologie celularǎ, 33, 109, 2005

 3. Cristina Iancu, Beatrice Bachmeier, E., Condac, Anişoara Cîmpean, Valentina Mitran, Dana Iordǎchescu, Efecte ale curcuminului asupra liniilor de carcinoma mamar uman MDA-MBV-231/MDA-MB-435, Buletinul Societǎţii Naţionale de Biologie celularǎ, 33, 193, 2005

4. Adela Bonoiu, Gabriela Bucata, Raluca Ciubar, Cristina Iancu, Cristina Homeghiu, Cristina Stan, Anişoara Cimpean, Dana Iordachescu, Studii in vitro privind rolul stresului oxidativ în apoptoza unor celule din piele iradiate UVA şi gamma, A XXIII-a Sesiune Stiinţifică Anuală a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, 9-12 iunie 2005, Sibiu, Buletinul SNBC, 33, 113, 2005

5. Cristina Iancu, Beatrice Bachmeier, Raluca Ciubǎr, Cristina Stan, Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Dana Iordǎchescu, Curcumin down-regulates NF-kB and AP-1 and induces p53 independent apoptosis in breast cancer cells, Al 2-lea Congres Internaţional de Biologie Celularǎ şi Molecularǎ, A XXIV Sesiune ştiinţificǎ Anualǎ a Societǎţii Naţionale de Biologie Celularǎ, 7-10 iunie 2006, Iaşi

           6. Cristina Stan, Adela Bonoiu, Raluca Ciubǎr, Cristina Iancu, Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Dana Iordǎchescu, Cellular and Biochemical changes of psoriatic fibroblasts in response to UVA in vitro treatment, Al 2-lea Congres Internaţional de Biologie Celularǎ şi Molecularǎ, A XXIV Sesiune ştiinţificǎ Anualǎ a Societǎţii Naţionale de Biologie Celularǎ, 7-10 iunie 2006, Iaşi

7. Raluca Ciubǎr, Cristina Iancu, Valentina Mitran, Cristina Stan, Anişoara Cîmpean, Dana Iordǎchescu, p53 and Bcl-2 expression in nickel chloride treated human lung fibroblasts, Al 2-lea Congres Internaţional de Biologie Celularǎ şi Molecularǎ, A XXIV Sesiune ştiinţificǎ Anualǎ a Societǎţii Naţionale de Biologie Celularǎ, 7-10 iunie 2006, Iaşi

8. Raluca Ciubãr, R.,I. Scorei, Cristina Iancu Ciofrângeanu, Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Dana Iordãchescu, Comparative effects of boric acid and calcium fructoborate on breast cancer cells, FEBS Journal Abstracts 32nd FEBS Congress, Viena, Austria 2007, CE-61, p.164

9. Cristina Ciofrângeanu, Anişoara Cîmpean, Raluca Ciubãr, Valentina Mitran, Dana Iordãchescu, Molecular mechanisms of tumour cell growth inhibition by curcumin treatment, FEBS Journal Abstracts 32nd FEBS Congress, Viena, Austria 2007, CE-62, p.164

10. Valentina Mitran, Anişoara Cîmpean, Raluca Ciubãr, Cristina Ciofrângeanu, B. Vladila, P. Gautier, Dana Iordãchescu, Cell adhesion and cytoskeleton organization on zirconia surfaces, FEBS Journal Abstracts 32nd FEBS Congress, Viena, Austria 2007, CE-62, p.164

11. Viorica Trandafir, Zina Vuluga, V. Danciu, Madalina.G. Albu, R. Trusca, Cristina Iancu, Collagen Biofoams as Scaffolds for Tissue Engineering Applications, First International Conference BIOFOAMS, Capri, Italia, 2007.

 

 

•III.                            PROIECTE ANUALE CNCSIS, PNCDI I SI CEEX

 

In calitate de membru în echipa de cercetare

 

CNCSIS A 1019/2006-2008 «Studii complexe privind interacţia fibroblastelor gingivale cu materiale dentare în vederea dezvoltǎrii unor standarde de evaluare biologicǎ»  director A. Cimpean [240 000 RON]                            

            CERES 103/2003-2005 «Modele celulare pentru studiul in vitro a mecanismelor moleculare care stau la baza reparării leziunilor pielii».[125 000 RON]

            CERES 4-254, 2004-2006 «Studii in vitro privind mecanismul fibrogenezei induse de citotoxicitatea metalelor» Conducător Universitatea Bucureşti. [60 000 RON]

               VIASAN 196/2003-2005  «Model celular de studiu a patogenezei fibrozei pulmonare».

               VIASAN 300/2004-2006 «Nou model celular de studiu a fibrozei pulmonare induse de unele noxe profesionale » Conducător Universitatea Bucureşti [51 500 RON]

                BIOTECH  4652/2004-2006 «Dezvoltarea unor biotehnologii de cultivare a unor celule umane în scopul aplicǎrii lor în practica medicalǎ»  Conducător Universitatea Bucureşti [total 300 000 RON]

               MATNANTECH 202 (403)/2004-2006 «Aliaje romậneşti cu biocompatibilitate crescută şi risc scăzut la alergii, cu aplicaţii în ingineria tisulară» Conducător: Institutul de Chimie Fizică I.G. Murgulescu [ 50 000 RON]

               MATNANTECH 205 (403)/2004-2006 «Biomateriale pe bază de noi structuri de aerogeluri formate din polimeri naturali, TiO2 şi silicaţi cu aplicaţii dirijate» Conducător INCDTP-Sucursala ICPI Bucureşti  [15 000]

               RELANSIN 2129/2004-2006 «Procedeu tehnologic şi instalaţie performantă de procesare computerizată a hidrogelurilor de colagen utilizate ca biomateriale» Conducător SC EcoProiect SRL [15 000 RON]

               CEEX-1 BIOTECH-24 ELITRENAND/ 2005-2008 «Cercetǎri privind dezvoltarea de tehnici ELISA/RIA pentru detecţia contaminanţilor chimici alimentari: trenbolona şi nandrolona» , Conducător: Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei [110 000 RON]

               CEEX-1 AMCSIT-11 MAMINAS 2005-2008  «Noi tipuri de materiale micro- şi nanostructurate pentru producţii noi în construcţii, bioinginerie şi siguranţǎ agro-alimentarǎ», Conducǎtor Universitatea Politehnica Bucuresti [80 000 RON]

                CEEX-1 MATNANTECH-16 TECOREMED 2005-2008 «Tehnologii integrate pentru obtinerea de biocompozite nanostructurate cu aplicatii in medicina regenerativa a tesutului osos»  Conducător ICECHIM. [109 500 RON]

               CEEX-2 INFOSOC-138 REMEDIU 2006-2008 -  «REtea @-colaborativa pentru cercetarea efectelor poluantilor din MEDIU asupra sanatatii, in cadrul unor metasisteme complexe»- conducǎtor Universitatea Politehnicǎ Bucureşti [110 000 RON]

                CEEX-2 MATNANTECH-154  BIODENTAL 2006-2008 - «Sistem integrat de cercetări avansate pentru biomateriale alternative cu aplicaţii în stomatologie» - conducǎtor Universitatea Politehnicǎ Bucureşti [91 500 RON]

                VIASAN 100/2001-2003 «Elaborarea unui model experimental de studiu la nivel celular şi molecular al patogeniei psoriazisului». Conducător: Spitalul Colentina [80 000 RON]

  VIASAN 306/ 2004-2006 «Cercetari pentru realizarea şi utilizarea preclinicã şi clinicã a compozitelor din sticle silicofosfatice bioactive şi tropocolagen CIS, ca substitut al grefelor». Conducător S.C. Poneti S.R.L [8 600]

              VIASAN 467/ 2004-2006 «Studiu la nivel cellular şi molecular privind acţiunea agenţilor terapeutici în psoriasis», Conducător Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti [15 000 RON]            

RELANSIN 1955/ 2004-2006 «Nanostructuri bioactive din hidroxilapatita depusa chimic din solutii similare plasmei sanguine pe implanturi de titan». Conducător S.C. Poneti S.R.L. [12 000 RON]

                CEEX-1 AMCSIT-40/ 2005-2007 «Materiale nanostructurate biocompatibile pentru dispozitive medicale» Conducător Universitatea Politehnica Bucuresti - CEMS [75 000 RON].

                CEEX-2 VIASAN-77/2006-2008 «Studii la nivel celular şi molecular privind activitǎţile biologice ale curcuminei în vederea evaluǎrii potenţialului terapeutic»- conducǎtor Universitatea Bucureşti, Conducãtor Universitatea Bucureşti, director A. Cîmpean [550 000 RONI]


Centrul de Cercetare în Biochimie şi Biologie Moleculară © 2007 | Webmaster: Andreea - Elena Neagu

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!