PRIMA PAGINĂ DESPRE NOI PERSONAL PROIECTE CONTACT

Conf. dr. Anişoara Cîmpean - Curriculum Vitae


A. Date personale

        NUME: CÎMPEAN

          PRENUME: Anişoara

          TITLU DIDACTIC: Conferenţiar

          DATA NAŞTERII: 15.06.1963

LOCUL NAŞTERII: com. Zăvoaia, jud. Brăila

ADRESĂ LOC DE MUNCĂ:

                                  Facultatea de Biologie

                                  Catedra de Biochimie şi Biologie Moleculară

                             Spl. Independenţei, nr. 91-93, Bucureşti, România

TELEFON SERVICIU: (4021) 318 15 75

FAX: (4021) 318 15 75

E-mail: cimpean@bio.bio.unibuc.ro

ADRESĂ ACASĂ: str. Ileana Cosânzeana, nr. 10, bl. P7, sc. 3, apart. 78, Bucureşti, România

            TELEFON ACASĂ: (4021) 423 59 97

            STAREA CIVILĂ: un copil (Matei-Vlad)

 

MEMBRU AL ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE:

 Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară

 Societatea Naţională de Biologie Celulară

 

 

B. STUDII UNIVERSITARE - POZIŢII

1986

         Licenţiat în specialitatea Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti, Diploma Nr. 2614, Universitatea din Bucureşti, 3.XI.1986

            1986-1987 

                     Master în Imunobiologie, Certificat Nr. 31, Universitatea din Bucureşti, 25.04.1989

2000

          Doctor în Biologie, Diploma seria B Nr. 0001378, Universitatea din Bucureşti, 16.03.2001

            1987-1990

                     Biochimist, Întreprinderea de biosinteză, Calafat, jud. Dolj  

            1990-1991

                     Biochimist, Întreprinderea mecanică, Filiaşi, jud. Dolj

            1991-1992

Biochimist principal, Institutul de Biologia Dezvoltării, Bucureşti

1992-2001

Asistent universitar, Catedra de Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti

2001- 2007

         Lector universitar, Catedra de Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti

2007- în prezent

Conferenţiar, Catedra de Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti

 

 

B.   SPECIALIZĂRI ŞI CALIFICĂRI

 

În străinătate:

 

-Stagiu TEMPUS de cercetare (European Community Program) Universitatea de Ştiinţe din Padova, Departamentul de Biologie, Italia, noiembrie 1994 - Septembrie 1995;

-Bursă post-doctorală de cercetare - Universitatea Catolică din Leuven, Belgia, 1 ianuarie, 2003-31 decembrie, 2003.

 

În ţară:

 

-Ecole d'ete de Sibiu:Techniques de pointe en Biologie Moleculaire, organizată de Ambasada Franţei în România, Sibiu, iulie 1995.

- "Centre de Formation Continue pour l'Enseignement postuniversitaire en Sciences de la Vie" CEFOR I - Bucureşti, 20-25 mai, 1996, organizat prin Proiectul de Măsuri Complementare No. 02034/ 96-97;

- "Centre de Formation Continue pour l'Enseignement postuniversitaire en Sciences de la Vie" CEFOR II" - Bucureşti, 5-21 mai, 1997, organizat prin Proiectul de Măsuri Complementare No. 02034/ 97-98;

- "Workshop on Educational Biochemistry" - Bucureşti, 21-23 septembrie, 1998, organizat de Uniunea Internaţională de Biochimie şi Biologie Moleculară şi Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară;

- "Centre de Formation postuniversitaire dans le Domain des Sciennces de la Vie" CEFOR III - Bucureşti, 8-10 noiembrie, 1999, organizat de Ambasada Franţei în România, Ministerul Francez al Afacerilor Externe, Universitatea Paris-Sud şi Universitatea din Bucureşti;

-"Centre de Formation postuniversitaire dans le Domaine des Sciences de la Vie" CEFOR IV - Bucureşti, 18-19 iunie, 2001, organizat de Ambasada Franţei în România şi Universitatea din Bucureşti, România;

 

 

C. EXPERTIZA ŞTIINŢIFICĂ

 

1993-2000

         Teza de doctorat, condusă de Dr. Maria Caloianu, intitulată «Cercetări privind degradarea cartilajului în procese patologice articulare». Tehnici utilizate: culturi de celule primare şi secundare, tehnici imunohistochimice, studii de microscopie electronică, SDS-PAGE, izolare de proteine şi proteoglicani din matricea extracelulară, ultracentrifugare în gradient de densitate, separări cromatografice, evidenţiere de metaloproteinaze matriceale şi serin proteaze prin tehnici zimografice.

Autor şi co-autor la 47 lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară (J Med Biochem, Roum Biotechnol Lett, Rev Roum Biol - Biol Anim, Rev Roum Chim, Rom. J. Biophys, etc.) şi străinătate (Biochem J, Key Eng Mat, Biol Trace Elem Res).

1997-2000

Studii in vitro şi in situ privind implicaţiile metaloproteinazelor matriceale şi serin proteazelor în degradarea matricei extracelulare cartilaginoase şi etiopatogeneza bolilor articulare degenerative şi inflamatorii;

Caracterizarea biochimică şi ultrastructurală a alterărilor macromoleculelor de colagen şi proteoglicani în timpul degenerării cartilajului uman artrozic.

2000-2002

Studii in vitro şi in vivo ale regenerării cartilajului folosind implantul de condrocite autologe;

Studii la nivel celular şi biochimic ale degenerării cartilajului artrozic;

Studii clinice, la nivel hormonal şi molecular ale alterării 5- reductazei în bolile androgen dependente.

2001-2003

Dezvoltarea unui model experimental privind patogeneza moleculară a psoriazisului.

Studii in vitro privind efectul agenţilor fizici şi chimici asupra sistemului antioxidant şi apoptozei.

2001-2004

Modele la nivel celular şi molecular pentru studiul in vitro al apoptozei şi procesului de îmbătrânire la nivelul pielii.

2003-2004

Determinarea specificităţilor de substrat ale nucleotid pirofosfatazelor şi fosfodiesterazelor.

2004-2006

Studii in vitro privind mecanismul fibrogenezei indusă de citotoxicitatea metalelor.

 

Dezvoltarea unor biotehnologii de cultivare a unor celule umane pe diferite suporturi în scopul aplicării lor în practica medicală.

2006-2007

Studii privind interacţia fibroblastelor gingivale umane cu materialele dentare.

Studii la nivel celular şi molecular privind activităţile biologice ale curcuminei asupra liniilor celulare tumorale mamare MDA-MB-231 şi MDA-MB-435.

 

 

D. ACTIVITĂŢI DIDACTICE

 

Biochimie medicală - Secţia de Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti;

Culturi de celule animale - Programul de Master "Biochimie şi Biologie Moleculară", Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti.

 

 

E. CĂRŢI, MONOGRAFII, TRATATE

 

1. Iordăchescu, D., Cîmpean A., Stan, C., 2004, Modelarea matricei extracelulare. Aplicaţii în ingineria tisulară, Editura Pro-Transilvania, ISBN 973-715-024-4.

2. Cîmpean, A., 2006, Culturi de celule animale, Editura Ars Docendi, ISBN-10 973-558-274-0; ISBN-13 978-973-558-274-6.

 

F. Premii

 

Medalia de aur la «29 Salon International des Inventions, des Techniques et Produit nouveaux», Geneva, 4 aprilie, 2001: Caloianu, M., Cîmpean, A., Efimov, N., Iordăchel, C., Iordăchel, R., Moldovan, L., «Models assurant la multiplication de chondrocytes autologues utilises comme implants».


Centrul de Cercetare în Biochimie şi Biologie Moleculară © 2007 | Webmaster: Andreea - Elena Neagu

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!