PRIMA PAGINĂ DESPRE NOI PERSONAL PROIECTE CONTACT

Prof. dr. Dana Iordăchescu - Curriculum Vitae


                                                                               A.   DATE PERSONALE

NUME: Iordăchescu

PRENUME: Dana

TITLU DIDACTIC: Profesor universitar

DATA NAŞTERII: 20.12.1943

LOCUL NAŞTERII: Iaşi

ADRESĂ SERVICIU:

Facultatea de Biologie, Catedra de Biochimie

Spl. Independenţei, nr.93, Bucureşti, România

TELEFON SERVICIU: 318 15 67

FAX: 318 15 75

E-mail: dior@bio.bio.unibuc.ro

ADRESĂ ACASĂ: Bd Timişoara 61, Bl. C3 sc. 3 ap. 43, Bucureşti, România

TELEFON ACASĂ:   746.52.58; 0744.11.24.43

STAREA CIVILĂ: căsătorită (Alexandru), doi copii (Vlad şi Irina)

 

                                                    B. STUDII UNIVERSITARE - POZIŢII - FUNCŢII

1966

Diplomat universitar în specialitatea Biochimie, Facultatea de Chimie, Diploma Nr. 201862, Universitatea din Bucureşti, 18.05.1967

1972 

Doctor în Chimie, Diploma seria A Nr. 263, Universitatea Al. Ioan Cuza din Iaşi, 10.01. 1973

1966-1968

Biochimist la Institutul Dr. V. Babeş

1968-1977

Biochimist şi Cercetător ştiinţific gr. III, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti

1977-1979

Asistent universitar, Catedra de Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti

1979-1990

Lector universitar, Catedra de Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti

1990-1992

Conferenţiar universitar, Catedra de Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti

1992- în prezent

Profesor universitar, Catedra de Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti

1990-2000 

Şef al Catedrei de Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti

2001- în prezent 

Director al «Centrului de Biochimie şi Biologie Molecularã» Certificat nr. 86/ 11.05.2001, Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, Consiliul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice din Invãţãmântul Superior

1994- în prezent 

Coordonator al Masterului de Biochimie şi Biologie Moleculară de la Universitatea din Bucureşti

1992- în prezent

Conducǎtor de doctorat în domeniul Biologiei-Biochimie la Universitatea din Bucureşti 

2005- în prezent

Membru în Biroul Executiv al Consiliului ştiintific al Şcolii Doctorale de Biologie de la Universitatea din Bucureşti

2004- în prezent

Membru specialist în Comisia de specialitate Biologie, Consiliul Naţional de atestare a titlurilor, diplomelor şi certificatelor universitare (Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercertării 5555/15.12.2004)

1992-1995

Responsabil din partea Universităţii din Bucureşti la proiectul Uniunii Europene: PEC 4398/1992-1995 ODEF-BIO «Ouverture et Développement de l'Enseignement et de la Formation dans le Domaine des Sciences de la Vie»

1995-1996

Responsabil din partea Universităţii din Bucureşti la proiectul Uniunii Europene: CME  01173/1995-96 CEFOR «Centre de formation des enseignants dans le domaine des sciences de la vie, espace européen de la diffusion des connaissances et de réflexions prospectives»

1996-1998:

Responsabil din partea Universităţii din Bucureşti la proiectul Uniunii Europene: CME-02034/1996-1998 CEFOR II «Centre de formation des enseignants dans le domaine des sciences de la vie»

 1982:

Premiul «Emil Racoviţã» al Academiei României  pentru monografia «Introducere în enzimologie» Nr. 118/25.11.1983

 

C. EXPERTIZA ŞTIINŢIFICĂ

1966-1972

Teza de doctorat, condusă de Prof. Dr. Leonid Ababei, intitulată  «Contribuţii la studiul L-alanin: 2-oxoglutarat transferazei vegetale». Tehnici utilizate: precipitarea fracţionată cu săruri, adsorbţia fracţională, cromatografia pe coloană, electroforeza în gel de poliacrilamidă şi amidon, cinetica enzimatică, investigarea specificităţii de substrat, studii structurale, etc

Co-autor la 104 lucrări publicate în reviste din ţară (Rev.roum Chim., J. Cell. Mol.Med., Rom. J. Biophys., Rev.roum.Biochim., etc) şi străinătate (Experientia, Enzymologya, Comparative Biochemistry and Physiology, Acta Vitaminologica et Enzymologica, Compte Rendue de l'Acadademie de Sciences de Paris, Journal of Biological Chemistry, Diabetologia, Diabetes, Biological Trace Element Research, J. Mater.Sci.Mater.Med, etc)

1972-1990

Cercetări în biochimia proteinelor şi enzimologie - proteaze acide, alanin aminotransferaza, fosfataza acidă şi alcalină, amilaze, catalază, peroxidază, celulaze, lactat dehidrogenaza, fosforilaza, superoxid dismutaza, etc - purificare, studii cinetice, distribuţie subcelulară, specificitate de substrat, influenţa temperaturilor scăzute asupra comportamentului cinetic al unor enzime, influenţa unor agenţi tensioactivi naturali şi sintetici, studiul unor enzime din secreţia biliară, influenţa laserului de azot, iradierii gamma, determinarea unor activităţi enzimatice în scopul diagnosticului clinic, imobilizarea enzimelor, etc.

Studii de biochimie marină - evidenţierea unor enzime digestive din Mytilus galloprovincialis, Mya arenaria, etc.

Efectul imunizării orale a cobailor cu vaccinuri ribozomale - modificări în profilul imunoglobulinelor şi a unor enzime digestive. Tehnici utilizate: prepararea vaccinurilor ribozomale, imunizarea orală, separarea şi dozarea imunoglobulinelor din mucoasa intestinală, studiul RNazei, proteazelor, fosfatazelor, etc.

1990 - 2000

Studiul procesului de îmbătrânire - modificarea parametrilor cinetico-moleculari ai unor enzime din eritrocite, a proceselor de glucuronidare din creier, etc.

Cercetǎri de diabetologie experimentalǎ - modificǎri la nivelul eritrocitului uman; efectele vanadatului, tungstatului şi selenatului asupra homeostaziei glicemiei la şobolani cu diabet experimental (aloxan); efectele vanadatului asupra şobolanilor Bio-breeding şi Hooded.

Izolarea şi caracterizarea unor inhibitori naturali ai enzimelor proteolitice de origine vegetalǎ - studiul inhibitorilor tripsinei şi chimotripsinei din Triticum aestivum.

2000 - în prezent

Studii in vitro pe fibroblaste, keratinocite şi melanocite din pielea umană - efectele radiaţiilor gamma şi UV şi ale unor concentraţii mari de vanadiu, seleniu şi glucoză asupra statusului oxidativ şi apoptozei celulelor în monoculturi; modificări  la nivelul fibroblastelor şi keratinocitelor în fotoîmbătrânire şi în psoriazis.

Modele celulare pentru studiul modificărilor structurale şi funcţionale la nivelul fibroblastelor pulmonare şi embrionare în maladii profesionale şi asociate mediului- studii in vitro privind mecanismul fibrogenezei induse de citotoxicitatea metalelor (Ni2+, Cr6+, Cd2+, Be2+, V5+); studiul comparativ al fibroblastelor pulmonare umane izolate din regiuni cu focare fibrotice; elaborarea unui model celular ce reproduce modificările morfologice şi biochimice ale fibroblastelor în fibroza pulmonară;  verificarea modelului celular prin studii comparative de biochimie, biologie celulară şi moleculară pe fibroblaste pulmonare normale, separate din focare fibrotice  şi din modelul celular cu fibrozã pulmonarã indusă experimental; studiul  acţiunii unor compuşi cu activitate anti-fibrotică asupra modelului celular.

Model de studiu al  interacţiilor dintre fibroblastele pulmonare  şi leucocitele polimorfonucleare (PMN) pentru investigarea potenţialului pro-fibrogenic al TGF-b şi Ni (II) - realizarea unei co-culturi fibroblaste-PMN; evaluarea leziunilor oxidative în culturile celulare tratate cu TGF-b sau/şi Ni (II); studiul unor citokine proinflamatorii secretate de   celule tratate cu TGF-b sau/şi Ni (II); investigarea turnoverului proteinelor matricei extracelulare în celule tratat cu TGF-b sau/şi Ni (II)

Studii in vitro privind mecanismele moleculare şi celulare care stau la baza reparǎrii leziunilor pielii, elaborarea unor modele celulare de studiu a acestui proces complex care se pot constitui în preparate echivalent pentru epidermǎ/dermǎ sau substituent al pielii utilizabile in ingineria tisularǎ, studiul modificǎrilor survenite la nivelul celulelor, matricei extracelulare ca urmare a unor leziuni produse mecanic, termic, iradiere sau chimic (hiperosmotic - NaCl 0,5M şi oxidant cu H2O2) şi  evaluarea eficacitǎţii acţiunii unor compuşi (insulina, hidrocortizonul şi vitamina A) asupra reparǎrii unor leziuni mecanice practicate în modelul celular ales

Biotehnologii de regenerare tisularǎ - creşterea celulelor pe suporturi biocompatibile bazate pe colagen şi alte componente ale matricei extracelulare, polimeri sintetici şi aliaje metalice în scopul obţinerii unor echivalenţi ai pielii, regenerǎrii ţesutului osos şi cartilaginos

Studiul potenţialului terapeutic al unor agenţi biologic activi derivaţi din plante - curcuminul, fructoboratul de calciu, etc

 

D. ACTIVITĂŢI DIDACTICE

 

Enzimologie. Secţia de Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti

 

Biochimia acizilor nucleici şi a proteinelor. Secţia de Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti

 

Analize Biochimie speciale. Secţia de Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti

 

Metabolismul intermediar. Secţia de Biochimie (Facultatea de Biologie), Secţia de Biochimie tehnologică (Facultatea de Chimie),  Universitatea din Bucureşti

 

Metabolismul ţesuturilor specializate. Secţia de Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti

 

Mecanisme de semnalizare celulară. Programul de Master « Biochimie şi Biologie Moleculară», Universitatea din Bucureşti

 

Biochimie şi Enzimologie. Programul de Master «Bioinformatică» din cadrul Departamentului de Bioinginerie şi Biotehnologie, Universitatea Politehnică din Bucureşti

 

Biocompatibilitate. Programul de Master «Materiale şi Sisteme Biocompatibile» din cadrul Departamentului de Bioinginerie şi Biotehnologie, Universitatea Politehnică din Bucureşti

 

F. PROFESOR INVITAT LA CURSURI INTERNAŢIONALE

 

1.    «Proteines chaperonnes. Classification et role dans le repliement des proteines», Ecole d'ete de Sibiu: Techniques de pointe en biologie moleculaire., organizat de Ambasada Franţei în România, Sibiu, iulie 1995

2.    «Reglarea metabolică a sistemului multifuncţional glucozo 6-fosfataza»,  CEFOR I ["Centre de formation des enseignants dans le domaine des sciences de la vie"], Bucureşti, 20-25 mai 1996. Proiect CME 02034 

3.    «Bazele moleculare ale dezvoltării complicaţiilor diabetului». CEFOR II, Bucureşti, 5-21 mai 1997. Proiect CME 02034 

4.    «Mecanismul de acţiune al insulinei. Efectele similare insulinei ale sărurilor de vanadiu». 4-éme Ecole d'Eté Francophone-Glycobiologie et Glycotechnologies, organizată de Ambasada Franţei în România,  Iaşi,  iulie 1998

5.    «Protein kinaze: structuri moleculare şi mecanisme de reglare». CEFOR IV, Bucureşti, 6-10 noiembrie 1999. Proiect CME 02034 

6.    «Bazele moleculare ale semnalizării insulinei». Curs post-universitar de perfecţionare «De la Biologia celulară la Medicina Moleculară». Institutul de Biologie şi Patologie Celulară «Nicolae Simionescu» 29 mai-6 iunie 2000

7.    «Protein kinaze şi semnalizarea chimică». Curs post-universitar de perfecţionare «De la Biologia celulară la Medicina Moleculară». Institutul de Biologie şi Patologie Celulară «Nicolae Simionescu» 20-28 iunie 2001

8.    «Modificări la nivelul şobolanilor BB trataţi oral cu metavanadat de sodiu». Sesiunea Ştiinţificã de Diabetologie Experimentalã, din cadrul manifestãrilor omagiale dedicate lui Nicolae Paulescu, Academia Românã şi Academia de Ştiinte Medicale, 12 ianuarie 2001

9.    «Stresul oxidativ şi mecanismele de semnalizare la nivelul celulei endoteliale». Curs post-universitar de perfecţionare «De la Biologia celulară la Medicina Moleculară». Institutul de Biologie şi Patologie Celulară «Nicolae Simionescu» 10-18 octombrie 2002

10. «Mecanisme de semnalizare a stresului oxidativ». Curs post-universitar de perfecţionare «De la Biologia celulară la Medicina Moleculară». Institutul de Biologie şi Patologie Celulară «Nicolae Simionescu» 20-28 iunie 2003

11. «Pulmonary Fibrosis: new insights in its pathogenesis» Cursul postuniversitar de perfecţionare, ediţia a 5-a, «De la Biologia Celulară şi Moleculară la Medicina Secolului XXI» Institutul de Biologie şi Patologie Celulară «Nicolae Simionescu» 14-21 octombrie 2005

12. «Implicarea stresului oxidativ in patologia moleculara; mecanisme de semnalizare» Cursul postuniversitar de perfecţionare, ediţia a 6-a, «De la Biologia Celulară şi Moleculară la Medicina Secolului XXI» şi Simpozionul Internaţional «Advances in Cell and Molecular Biology and Pathology»  Institutul de Biologie şi Patologie Celulară «Nicolae Simionescu» 11 septembrie-6 octombrie 2006

 

G. MOBILITĂŢI DE FORMARE ŞI RECICLARE (TEMPUS, 2 săptămâni)

 

1.    Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Franţa, Laboratorul de Chimie Biologică (martie, 1993)

2.    Universitatea Catolică din Leuven, Belgia, Departamentul de Biochimie (mai, 1994)

3.    Universitatea de Ştiinţe din Padova, Italia, Departamentul de Biologie Celulară (martie, 1995)

4.    Universitatea Paris Sud, Franţa, Departamentul de Biochimie (iulie, 1996)

5.    Universitatea Paris Sud, Franţa, Departamentul de Imunochimie (iunie, 1997)

6.    Universitatea de Ştiinţe din Padova, Italia, Departamentul de Biologie Celulară (iunie, 1998)

H. CONDUCĂTOR AL TEZELOR DE DOCTORAT

 

1.    Contribuţii asupra radioimunoanalizei hormonilor steroizi «Ion Dorobanţu » 1995

2.    Imunodiagnosticul şi aplicaţiile lui în patologia umană « Maria Magdalena Băluţă, 1996 »

3.    Studiul biologic şi genetic al bacteriilor metilotrofe utilizate în obţinerea de proteine din petrol «Maria Cercel, 1997»

4.    Sonde moleculare «Gabriela Anton, 1997»

5.    Funcţia şi controlul genetic al a1- fucoziltransferazelor şi al oligozaharidelor tisulare la primate «Marieta Costache,  1997» co-tutelǎ cu Universitatea Paris-Sud, Franţa

6.    Studii biochimice privind mecanismele de îmbătrânire ale eritrocitului « Anton Valuch, 1998»

7.    Studii privind exprimarea şi reglarea enzimelor de glucuronoconjugare în îmbătrânirea cerebrală «Gabriela Grădinaru,  1998» co-tutelǎ cu Universitatea Henri Poincare, Nancy, Franţa            

8.    Purificarea şi caracterizarea unor inhibitori  naturali ai enzimelor proteolitice în scopul utilizării lor în biotehnologie «Panagiotis Koukoulommatis, 1999»

9.    Studiul diversităţii zaharidelor implicate în mecanismele de fecundare la amfibieni «Doina Florea, 1998»

10. Studii in vitro privind acţiunea sǎrurilor de litiu asupra celulelor gliale şi tumorale HEP2 «Gabriela Zamfirescu, 2000»   

11. Studii moleculare asupra unor markeri polimorfici ai genomului uman «Alice Ceacãreanu, 2001»

12. Rolul reglator al oxidului nitric în apoptoza celulelor leucemice limphoma «Viviana Roman,2000»

13. Efectul metalelor grele asupra statusului grupǎrilor tiol din citosolul unor linii celulare de peşte «Magdalena Mãrãcine, 2001 »

14. Studiul polifenoloxidazelor de origine vegetală şi implicarea lor în diferite biotehnologii «Bǎlulescu Margareta»

15. Efecte citotoxice datorate contaminǎrii in vivo cu tritiu «Diana Savu, 2001»

16. Rolul fosfolipazelor A2 secretorii în anumite maladii umane « Elena Ionicã,2002 »

17. Studii privind acţiunea insulin-mimetiǎ a metavanadatului de sodiu «Mihaela Enache, 2002»

18. Studiul unor modificǎri la nivelul limfocitelor şi leucocitelor polimorfonucleare în artrita reumatoidǎ « Marinela Bostan, 2003 »

19. Studii privind puseul respirator şi capacitatea fagocitarǎ a neutrofilelor umane periferice în unele maladii inflamatorii «Alexandra Livescu, 2003 »

20. Studii privind unele efecte ale glucozei, insulinei şi vanadatului asupra eritrocitului uman «Mihaela Stãnescu, 2003 »

21. Studiul fenomenului apoptotic în evoluţia sindromului mielodispazic, «Marta Daciana, 2004»

22. Modularea rezistenţei celulelor tumorale la medicamente citostatice «Liliana Puiu, 2004»

23. Caractérisation de la glycoprotéine P 170 dans les mitochondries des cellules K 562 résistantes à la doxorubicine «Eliza Haşegan Munteanu»- doctorat în co-tutelǎ realizat practic în Franţa

24. Stresul oxidativ şi apoptoza principalelor tipuri celulare din piele induse de iradierile UVA şi gamma «Gabriela Bucată, 2006

25. Studiul mecanismelor de acţiune a unor efectori chimici asupra stresului oxidative şi apoptozei unor culturi celulare din piele, «Adela Bonoiu - 2006 »

26. Modele experimentale celulare şi fotodinamice de terapie anti-tumorală «Carolina Constantin - 2006»

27. Modele experimentale de studiu in vitro al fibrozei pulmonare induse de citotoxicitatea nichelului «Raluca Nicoleta Ciubǎr -2006»

28. Reglarea expresiei unor metaloproteinaze matriceale în adenocarcinomul mamar, potenţialul terapeutic al curcuminului «Cristina Mariana Iancu-2006»

29. Contribuţii la elucidarea rolului matrilinelor în dezvoltarea embrionarǎ «Claudia Marilena Nicolae»

30. Modele celulare pentru studiul citotoxicitǎţii cromului (VI) «Mihaela Rocsana Luca-2007»

31. Modele celulare de studiu in vitro a mecanismelor moleculare care stau la baza reparǎrii leziunilor pielii «Daniela Neagoş - 2007»

I. ALTE ACTIVITĂŢI

1.    Membru al Senatului Universitãţii din Bucureşti (1994-2000)

2.    Membru al Consiliului Profesoral al Facultãţii de Biologie (1990-2000; 2002-în prezent)

3.    Membru în «Advisory Board» al revistei periodice ştiinţifice «Romanian Journal of Biophysics»

4.    Organizator al cursurilor internaţionale de biochimie şi biologie moleculară din cadrul CEFOR: în 1996 (CEFOR 1); 1997 (CEFOR 2) ; 1998 (CEFOR 3) ; 1999 (CEFOR 4) ; 2001 (CEFOR 5) şi 2002 (CEFOR 6), cu participarea unor specialişti din Franţa, Belgia, Italia, Anglia şi Norvegia

5.    Membru în comitetul de organizare al «Second IUBMB Workshop on Biochemical Education», Bucureşti 21-23 septembrie 1998

6.    Specialist evaluator al CNCSIS, Programelor PNCD CERES, BIOTECH şi al Programului CEEX

7.  Membru specialist în Comisii de doctorat de la: Universitatea Henri Poincare-Nancy I (Franţa), Unversitatea de Stiinţe din Lille (Franţa), Institutul de Biologie şi Patologie Celularǎ «Nicolae Simionescu», Institutul de Virusologie «St.S.Nicolau», Bucureşti şi Institutul de Biochimie ale Academiei Romậne, Universitatea Politehnicǎ Bucureşti, Institutul Agronimic Bucureşti, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi (Facultatea de Biologie), Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila » din Bucureşti, etc

8.    Membru în numeroase comisii pentru ocuparea unor posturi în învăţămậntul superior, cercetare şi laborator clinic

9. Membru în Comisia Centralǎ a Olimpiadei Naţionale de Chimie (Broşov aprilie 2007, Ed XLI)


Centrul de Cercetare în Biochimie şi Biologie Moleculară © 2007 | Webmaster: Andreea - Elena Neagu

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!